SECRETARIAT


Telefon: +40212421208 interior 118 / 201
E-mail: secretariat.civile@utcb.ro
Secretar Sef: d-na.ing. Carmen MANOLESCU


Program de lucru cu studentii:
Luni - Vineri: 0900-1300
Personal secretariat:
d-na. Doina NICULAE anii: I, II, IV -- C.C.I.A. - Ciclul I, LICENTA
d-na. Gherghina CONSTANTIN anul: III -- C.C.I.A. - Ciclul I, LICENTA
d-na.sing. Marie-Jeana GROSU anii: I, II, III, IV -- I.E.C. - Ciclul I, LICENTA
d-na. Gherghina CONSTANTIN anii: I, II, III, IV -- I.U.D.R. - Ciclul I, LICENTA
d-na.sing. Marie-Jeana GROSU anii: I, II -- F.C.C.I.A. - Ciclul II, MASTER
d-na.jurn. Andreea Ruxandra MARIN operator (baze de date) -- F.C.C.I.A.
d-na.ing. Delia Mioara COTESCU operator (baze de date) -- F.C.C.I.A.
d-na. Camelia NAN secretariat decanat -- F.C.C.I.A.
Anunturi importante studenti: