Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara: 2 "Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii"
Domeniul major de interventie: 2.3 “ Tranzitia de la scoala la viata activa"
Titlul proiectului: “CONSIMAT - Facilitarea tranzitiei studentilor de la scoala la viata activa prin intermediul metodelor interactive tip intreprindere simulata in domeniul constructiilor si al productiei de materiale pentru constructii"
Contract nr.: POSDRU/161/2.1/G/141733

CATRE STUDENTII SI MASTERANZII UTCB ELIGIBILI PT PROIECT: MASTERANZII DIN ANII I SI II, STUDENTII DIN ANUL IV

Va aducem la cunostinta ca universitatea noastra a castigat, impreuna cu trei parteneri, un proiect POSDRU, (CONSIMAT) cu denumirea din antet.
Partenerii nationali au fost: A.P.M.C.R. (Asociatia Producatorilor de Materiale de Constructii din Romania - www.apmcr.org in calitate de solicitant si manager de proiect), partenerul P1 – A.S.E. Bucuresti (Academia de stiinte Economice din Bucuresti, www.ase.ro), partenerul P2 este U.T.C.B., iar partenerul P3 este INCD URBAN-INCERC (Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila „URBAN-INCERC”, www.incd.ro).
Obiectivul general al proiectului:
Dezvoltarea aptitudinilor de munca ale studentilor din invatamantul tehnic si economic prin participarea la activitati inovatoare ce faciliteaza trecerea de la scoala la viata activa prin implementarea metodelor interactive de invatare tip intreprindere simulata in domeniul constructiilor si materialelor de constructii, cu scopul cresterii gradului de insertie pe piata muncii si a ocupabilitatii acestora.
Obiectivele specifice ale proiectului:
- Dezvoltarea aptitudinilor de munca pentru un numar de 300 de studenti prin intermediul activitatii acestora in cadrul intreprinderilor simulate.
- Cresterea sanselor de insertie pe piata muncii a studentilor de la licenta si master de la cele doua universitati partenere (ASE si UTCB) aflati in ipostaza de trecere de la scoala la viata activa prin intermediul activitatii in intreprinderile simulate.
- Cresterea competentei profesionale si a capacitatii de integrare in firmele de profil a studentilor prin posibilitatea de a aplica in practica in cadrul intreprinderilor simulate cunostintele teoretice dobandite pe parcursul anilor de studii de la licenta sau master.
- Imbunatatirea serviciilor de consiliere si orientare profesionala la nivelul partenerilor implicati astfel incat sa se asigure o corelare a pregatirii studentilor cu cerintele specifice de pe piata muncii in domeniul constructiilor si materialelor de constructii.
Activitati ale grupului tinta: (Activitati pt MASTERANZII DIN ANUL I SI II, STUDENTII DIN ANUL III SI IV):
Etapa I: inscrierea masteranzilor in grupul tinta:
Fiecare masterand/student completeaza datele personale din C.I. in primele 4 formulare: 1. cerere de inscriere,
2. formulare de inregistrare a grupului tinta,
3. declaratie privind evitarea dublei finantari,
4. declaratia de acord cu conditiile de prelucrare a datelor personale.
5. scrisoarea de intentie
Etapa II – pregatirea CV EuroPass ( cerut in proiect dar si util pt viitoarele angajari)
Masteranzii/stud vor primi formatul digital al CV-ului europass pe adresa de email specificata de fiecare in formularul de inscriere si isi vor pregati cv-ul respectiv pe care il vor trimite pe adresa special creata pentru aceasta operatiune: utcb-consimat@utcb.ro
Obs. : aceasta etapa se va derula in perioada 1-30 noiembrie 2014.
Etapa III – Participarea efectiva a masteranzilor/studentilor la activitatile efective din proiect
Activitatile de instruire in domeniul managementului intreprinderii se vor derula prin rotatie in perioada semestrului II si va fi asimilata ca o componenta auxiliara teoretica si practica necesara pregatirii manageriale a masteranzilor/stud. si cresterii competentelor lor manageriale in vederea insertiei mai usoare pe piata fortei de munca intr-un post cu responsabilitati adecvate pregatirii lor, corespunzator nivelului de pregatire ridicat, parcurs de un absolvent de Ciclul II sau I.
In total activitatile cumuleaza 48 ore de practica la intrepr simulate (fie o saptamina integral aprox 6x8 = 48ore) fie o zi /sapt x 12 sapt x 4 ore.
La sfarsit se vor primi:
1 Diploma de participare;
2 Adeverinta care atesta stagiul de practica;
3 Materiale de consiliere profesionala si in cariera;
Sunt eligibili si invitati in grupul tinta masteranzii/studentii care nu au optat pe un astfel de grant si anume , cei de la: -FCCIA an III, IV si Master I si II, -CFDP: III, IV si Master I si II, -UT III, IV si Master I si II, -FILS III, IV si Master I si II.
Obs. Sunt invitati si studentii/masteranzii de la Hidrotehnica, Geodezie si Instalatii care nu s-au inscris inca la vreun POSDRU cu tema practicii studentesti. Locul de desfasurare al activitatilor este in principal la sediul INDC URBAN-INCERC, adresa: soseaua Pantelimon, Bucuresti 021652 Tel.021 627 2740 la intreprinderile simulate realizate fizic in locatia respectiva cu dotarile si logistica necesare asigurate prin finanantarea POSDRU a proiectului CONSIMAT.
Se va participa la activitatile de instruire si formare proofesionala pentru functii manageriale cu expertii din echipa de management de la cei 4 parteneri, in principal de la ASE, activitati de consiliere si orientare profesionala si in cariera pentru fiecare post specific al unei echipei de management al firmelor.
Studentii si masteranzii vor parcurge si vor asimila prin rotatie cunostintele necesare pentru desfasurarea activitatii specifice in 5 posturi diferite ale intreprinderilor simulate, posturi care se regasesc si in intreprinderile existente in economia reala: posturi de cercetare-dezvoltare, posturi comerciale, de productie (de executie in cadrul organizatiilor din domeniul constructiilor), posturi financiar – contabile si cele de resurse umane. in acest fel masteranzii vor capata competente necesare insertiei mai rapide pe piata muncii in intreprinderile reale, isi vor forma si dezvola aptitudini specifice. Aceasta etapa se va finaliza si prin obtinerea unor certificate care sa ateste cunostintele si competentele dobândite cu ocazia participarii la acest proiect. Informatii suplimentare despre proiect pot fi obtinute de la adresa de e-mail: utcb-consimat@utcb.ro (de la care echipa de management a proiectului va da asistenta necesara) precum si la tel 0212433650 ( de la coordonatorul grupului tinta)

DOCUMENTE: