Romana

               English

    MATEH

 

 

Promovarea integrarii cercetarii matematice aplicative din universitatile tehnice romanesti în spatiul european de cercetare

       

        Evenimente:

        Workshop 2008

        ICTCAM  2007

       

 

 

 

 

 

 

       

 

Programul:  Cercetare de excelenta 

 

Modul III

Proiecte de promovare a participarii la programele europene si internationale de cercetatre

Tipul proiectului

P-INT-VIZ

Acronimul Propunerii

MATEH

Numărul contractului

154/01.08.2006

       Prin prezentul proiect ne propunem cresterea vizibilitătii pe plan international a rezultatelor românesti din
domeniul matematicilor aplicate în inginerie si dorim realizarea unor colaborări internationale in domeniu.
Pentru aceasta, intentionăm organizarea unei conferinte internationale asupra matematicilor aplicate în
inginerie cu circa 70 de participanti (matematicieni, ingineri, fizicieni etc). Vor sustine prelegeri profesori invitati        (români si din străinătate), specialisti recunoscuti în domeniu.   Lucrările conferintei vor fi publicate într-un
volum, care vrem să reprezinte un material stiintific si didactic util pentru cei interesati si mai cu seamă pentru
tinerii cercetători.

    International Conference "Trends and Challenges in Applied Mathematics" - ICTCAM 2007

Bucharest, June 20-23, 2007

The Conference Proceedings:

Trends and Challenges in Applied Mathematics, Conference Proceedings ICTCAM 2007, 20-23 June 2007, Bucharest,  Editura MatrixRom, Bucureşti, 2007, 385 pagini, ISBN 978-973-755-283-9,  Editori: G. Paltineanu,       E. Popescu  si  I. Toma

Cover (jpg)     Preface (pdf)    Contents (pdf)    Information about the volume (jpg)

***

Workshop "Recent Advances in Applied Mathematics”

June 4-7, 2008, Bucharest, Romania