Management in Constructii

La admitere, exista o limitare de medie: 7.50 (cea de licenta)


UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
CATEDRA DE MANAGEMENT
TEMATICA
Specializarea: MANAGEMENT IN CONSTRUCTII
Tematica pentru proba I- Management in constructii- scris
Tematica pentru proba II-Utilizarea calculatoarelor- practic

Proba I
A. Managementul lucrarilor in constructii
1. Documentatia tehnico-economica in constructii: articol, norma si pret de deviz, deviz-oferta pe categorii de lucrari (lista cuprinzand calitatile de lucrari). 2. Programarea proceselor complexe prin metoda in lant: exemplificare grafica, insotita de grafic calendaristic si graficul fortelor de munca, criterii privind scurtarea duratelor de executie.
3. Programarea executiei lucrarilor prin analiza drumului critic: (una dintre variantele CPM, MPM, PERT), exemplificarea insotita de grafic calendaristic si grafic de forta de munca; criterii privind scurtarea duratelor de executie.
4. Organizarea aprovizionarii tehnico- materiale: grfic de aprovizionare, consum si stoc, determinarea marimii stocurilor.
5. Proiectul de organizare de santier: continut si exemplificare (schita- plan) pentru un obiect de constructii.
B. Managementul economico- legislativ in constructii
1. Agentii economici din ramura constructii si gruparea acestora dupa procesul institutional.
2. Conceptul de investitii si de eficienta economica a acestora.
3. Sistemul de indicatori privind procesul investitional.
4. Organizarea si executarea controlului tehnic al calitatii:
-cadrul legislativ,
-necesitatea efectuarii controlului de calitate si consecintele nerealizarii acestuia,
-modalitati decontrol,
-abordarea sistemica globala a calitatii in constructii.

Proba II- Utilizarea calculatoarelor
1. Sisteme de operare: MS-DOS, WINDOWS 3.1.; 95
2. Notiuni privind programul utilitar Norton
3. Operare in cadrul unor programe curente: WORD, AUTO- CAD, EXCEL

BIBLIOGRAFIE
Toma Mihail, Narcisa Margarit – “ Management in constructii: planificarea executiei lucrarilor “ Editura Economica 2001
Toma Mihail- cursul predat la disciplina: “Organizarea si conducerea activitatii de constructii UTCB/1998
Simion Lazar- “ Analiza drumului critic”, Editura Tehnica 1993
“Investitiile si eficienta economica a acestora” – material elaborat de catedra de Management.
“Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii- publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 12/24.01.1995
Ordinul 1014/874 privind: aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei privind achizitia publica de lucrari publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 357/4.07.2001.

Sef catedra, Prof. univ. dr. ec. Marilena GHITA