SESIUNE


Prezentarea studentilor la examen se face pe baza carnetului de student si a cartii/buletinului de identitate!
Examenele se sustin in fata cadrului didactic care a predat disciplina respectiva, conform pct. 2.2.4. din REGULAMENTUL privind desfasurarea activitatii studentilor in UTCB. Studentii care nu respecta prevederile pct. 2.2.4. din REGULAMENTUL mentionat mai sus vor avea nota anulata.
DECANAT