Context global

Context național

Autorităţile publice centrale, locale şi mediul privat din domeniul ingineriei civile, se confruntă în ultimii ani cu numeroase dificultăţi legate de asigurarea finanţării şi implementarea de proiecte pentru infrastructura de bază a localităţilor:

La rândul lor, investitorii privaţi, sunt puşi în imposibilitatea de a dezvolta noi investiţii datorită lipsei infrastructurii de bază dar şi datorită lipsei personalului specializat în dezvoltarea unor astfel de proiecte conform regulilor finanţatorilor.

O alta problema majoră o constituie întreţinerea şi operarea infrastructurii existente indiferent de forma de proprietate.

Toate acestea depind de capacitatea autorităţilor publice locale şi centrale dar şi a firmelor private de proiectare şi execuţie de a iniţia şi implementa proiecte de construcţie şi reabilitare dar mai ales proiecte noi, durabile, având ca surse de finanţare fonduri publice sau private.

Pentru perioada 2014-2020, proiectele prevăzute în: Planurile de Dezvoltare Regională, Strategiile de Dezvoltare Durabilă Județeană, Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană sau Rurală, vor fi finanţate în special de către:

1) Guvernul României  şi Uniunea Europeană prin intermediul:

2) Guvernul României şi Instituţii Financiare Internaţionale:

3) Guvernul României împreună cu bănci de investiţii:

Prin intermediul acestor instituții se doreşte o responsabilizare a administraţiei locale, dar şi a firmelor private de profil în procesul de iniţiere, planificare, selecţie, aprobare şi control a proiectelor şi lucrărilor de execuţie, pentru toate tipurile de investiţii.

Uniunea Europeană a alocat pentru România în perioada 2014-2020 fonduri nerambursabile în valoare de 30,84 miliarde Euro. Cu toate acestea, până în prezent, rata de absorbție este de 27%. Avand în vedere stadiul scazut al absorbției, se constată că este necesară o mai bună capacitate administrativă, dar mai ales tehnică, pentru a realiza proiectele de investiții pentru dezvoltare cu aceste fonduri nerambursabile.

Realizarea proiectelor impune pregătirea şi existenţa unui corp profesionist de specialiști atât în administraţia publică cât şi în firmele cu capital privat.

O parte dintre acești specialiști, trebuie să aibă profil tehnic de ingineri constructori, domeniul inginerie civilă, specializarea IUDR şi master Dezvoltare Urbană și Regională. În perioada 2007-2013 în România, proiectele s-au blocat în faza de implementare, din cauza colaborării ineficiente dintre echipele de planificare și implementare, precum și a slabei pregătiri a persoanelor din cadrul administrațiilor publice locale si centrale, responsabile cu managementul programelor de finanțare și cu implementarea proiectelor de investiții.

S-a demonstrat că la nivelul administrației este nevoie de un corp de ingineri constructori capabili să lucreze împreună cu urbaniștii, în echipe multidisciplinare, astfel încât să definească și să planifice nevoile de dezvoltare a infrastructurii urbane și rurale în strânsă legătură cu firmele de consultanță tehnică. Ca parte a acestui obiectiv de formare a unui corp de profesioniști tehnici care să lucreze împreună în cadrul administrațiilor publice, dar și în consultanță, în luna noiembrie 2018 UTCB a înaintat către Registrul Urbaniștilor din România (RUR), cererea pentru avizarea programului de master Dezvoltare Urbană și Regională, conform metodologiei RUR. În prezent aceasta cerere se afla în etapa de analiza a comisiei de specialitate din cadrul RUR

În cadrul firmelor de consultanță, planificare, proiectare, dar și a celor de supervizare, activează puțini specialiști ingineri constructori. Dintre aceștia, absolvenţii specializării IUDR se numără printre cei mai în măsură să rezolve problemele complexe apărute în toate fazele de realizare a unor astfel de proiecte, conform condiționărilor tehnice, economice şi juridice.

Context global

În sistemul educației superioare tehnice din țările Uniunii Europene, toate marile universități tehnice, școli superioare de inginerie cu veche tradiție etc., au inclus și dezvoltat în ultimii 20-30 de ani specializări distincte și bine precizate, în acest domeniu, pentru toate treptele învățământului universitar, continuate și prin forme de învățământ post-universitare, doctorat și formare permanentă.
În Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Olanda, Irlanda, Spania specializarea “Inginerie Urbană” există în cadrul învățământului tehnic superior de construcții sub diferite denumiri, de exemplu:

Menționăm deasemenea că din anul 1995 funcționează, în cadrul Uniunii Europene cu statut consultativ, “Asociația Europeană a Instituțiilor de Învățământ Superior în domeniul Urbanismului și Amenajării Teritoriului”, Glasgow, Marea Britanie. În prezent această organizație grupează 97 asemenea instituții și 420 persoane individuale din 24 de țări europene, printre care și cele 15 țări membre ale Uniunii Europene.