Ingineria Clădirilor (IC)

Programul de studii de masterat Ingineria Clădirilor se refera la concepția si proiectarea integrată a clădirilor civile, industriale si agricole, asigurând absolvenților cunoștințe complexe si complete referitoare la toate exigențele fundamentale la care trebuie sa răspundă orice clădire in cadrul conceptului de „dezvoltare” durabila, concept care sta la baza dezvoltării societății omenești in secolul XXI.

Programul de studii universitare de masterat Ingineria Clădirilor răspunde cerințelor si exigentelor pieței de construcții, si pregătește inginerii licențiați astfel încât sa aibă o calificare superioară si sa poată activa in domeniul proiectării si expertizarii construcțiilor, cercetării din domeniul construcțiilor și învățământului.

Plan de învățământ

Competențe