Departamente

În cadrul Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole funcționează cinci departamente didactice:
– Departamentul de Construcții Civile, Inginerie Urbană și Tehnologie
Departamentul de Construcții de Beton Armat
– Departamentul de Construcții Metalice, Management și Grafică Inginerească
– Departamentul de Mecanică a Structurilor
Departamentul de Matematică și Informatică

Cadrele didactice din aceste departamente prestează activități didactice și în alte facultăți ale universității.