Departamente

În cadrul Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole funcționează cinci departamente didactice:
– Departamentul de Construcții Civile, Inginerie Urbană și Tehnologie
Departamentul de Construcții de Beton Armat
Departamentul de Construcții Metalice, Management și Grafică Inginerească
– Departamentul de Mecanica Structurilor
Departamentul de Matematică și Informatică

Cadrele didactice din departamentele arondate facultății, desfășoară activități didactice și în alte facultăți ale universității.