Consultații și mentori de an

Lista mentorilor pentru fiecare an de studiu:

Anul universitar 2018-2019
Semestrul al II-lea

Programe de studii universitare de licență:

I A CCIA – lect. dr. mat. – A. Marcoci
I B CCIA – ș.l. dr. ing. – T. Macavei
I C CCIA – lect. dr. mat. – R. Dobre

II A CCIA – ș.l. dr. ing. – C. Ghindea
II B CCIA – ș.l. dr. ing. – D. Coțofană
II IUDR – ș.l. dr. ing. – D. Manoli
II IEC – conf. dr. mat. – I. Mierluş

III A CCIA – conf. dr. ing.- M. Iancovici
III B CCIA – ș.l. dr. ing. – R. Erbaşu
III IUDR – conf. dr. ing. – O. Luca
III IEC – ș.l. dr. ing. – Ş. Ardelean

IV A CCIA – conf. dr. ing. – A. Purnuş
IV B CCIA – conf. dr. ing. – C. Budan
IV IUDR – ș.l. dr. ing. – M. Şercăianu
IV IEC – ș.l. dr. ing. – M. Köber

 

Programe de studii universitare de licență:

I IS – ș.l. dr. ing. – I. Damian
I TMLC – ș.l. dr. ing. – I. Spătarelu
I PCCIZS – conf. dr. ing. – C. Arion
I MPC – ș.l. dr. ing. – R. Grasu
I DUR – conf. dr. ing. – F. Petrescu