Anunțuri

[22 septembrie 2023] Repartizarea studenților anului I FCCIA  (programe de studii de licență și de masterat) în cadrul formațiilor de studiu 2023-2024


[21 septembrie 2023] Lista finală a candidaților admiși la Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole


[9 septembrie 2022] Exprimarea preferinței studenților pentru studiul disciplinelor opționale în semestrul I, anul universitar 2022-2023

Exprimarea preferinței pentru studiul unei anumite discipline opționale în cadrul programelor de studii de masterat la Facultatea de Construcții Civile, Industriale si Agricole (FCCIA), in semestrul I al anului universitar 2022-2023, se realizează prin completarea formularului de înscriere (accesați link-ul corespunzător programului).

Master anul I- IS| Descriere discipline
Master anul II- IS| Descriere discipline
Master I-MPC| Descriere discipline
Master I-TMLC| Descriere discipline

Activarea unei anumite discipline de studiu, se va face pe baza celui mai mare număr de preferințe exprimate. Înscrierea la o anumita disciplină nu poate fi modificată ulterior.
Termen de înscriere: 16 septembrie 2022/ orele 16.00


[28 Iunie 2022] Examen de competență lingvistică FCCIA

EXAMENUL DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ pentru studenţii din anii II, III, IV/2021-2022 care nu au susținut sau nu au promovat acest examen se va susține în data de 21 IULIE 2022, ora 10.00 în sediul din Bulevardul Lacul Tei. ANUNT COMPETENTA LINGVISTICA IULIE 2022_anii II_III_IV


[4 aprilie 2022] Examen de competență lingvistică FCCIA

EXAMENUL DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ pentru studenţii din anul II/2021-2022, sesiunea mai 2022 se va desfășura în data de 16 și 17 mai 2022 după următorul program.
În vederea înscrierii la examenul de competenţă lingvistică, în perioada 18 aprilie 4 mai 2022, studenţii din anul II care au promovat 4 semestre la disciplina Limbi străine (au 3 note până în momentul înscrierii și urmează să o primească pe cea dea 4a în luna mai 2022), vor completa o cerere la secretariatul facultăţii la care sunt înmatriculaţi în care vor specifica numele şi prenumele, facultatea, specializarea, seria, anul și limba străină la care vor susţine examenul.
Examenul de competenţă lingvistică se poate susţine numai la limba străină studiată pe durata celor 4 semestre.

Se pot prezenta la examen numai studenţii care au promovat cele 4 colocvii la disciplina Limbi străine


[10 ianuarie 2022] Exprimarea preferinței studenților pentru studiul disciplinelor opționale în semestrul al II-lea, anul universitar 2021-2022

Exprimarea preferinței pentru studiul unei anumite discipline din pachetul de discipline opționale în cadrul programelor de studii și specializări la Facultatea de Construcții Civile, Industriale si Agricole (FCCIA), in semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, se realizează prin completarea formularului de înscriere (accesați link-ul corespunzător programului).

Licență I&IV-CCIA | Descriere discipline I-CCIA Descriere discipline IV CCIA
Licență III-IMC | Descriere discipline
Master I-MPC| Descriere discipline

Activarea unei anumite discipline de studiu, se va face pe baza celui mai mare număr de preferințe exprimate. Înscrierea la o anumita disciplină, nu poate fi modificată ulterior.
Termen de înscriere: 17 ianuarie 2022/ orele 16.00


[21 octombrie 2021]  Calendarul studentului la FCCIA/ AU 2021-2022

Calendarul studentului la FCCIA în anul universitar 2021-2022 poate fi consultat aici.


[7septembrie 2021] Info an de studii IV-IEC 2021-2022 (inactiv)

Studenții cu credite restante la discipline de an de studiu IV, în cadrul programului de studii universitare de licență la specializarea Inginerie Economică în Construcții (IEC)- inactiv în anul universitar 2021-2022,  pot opta pe bază de cerere aprobată de decan, pentru refacerea activităţii, astfel:
(1) Prin alegerea disciplinei cu credite restante, în cadrul specializării de licență active- Inginerie si Management în Construcții (IMC), care îi succede prin modificarea titulaturii sau/şi a planului de învăţământ, sau
(2) Prin alegerea unei discipline înrudite, din aceeaşi categorie formativă, din planul de învăţământ al unei specializări active (Construcții Civile, Industriale și Agricole- CCIA sau Inginerie Urbană si Dezvoltare Regională- IUDR) şi echivalarea numărului de credite în baza reglementărilor în vigoare.
În cazul în care studenţi cu credite restante la o anumită disciplină, nu au frecventat activităţile prevăzute în anul de studiu al specializării IEC în anul universitar curent 2020-2021, din motive bine întemeiate, susţinute prin documente justificative şi cu aprobarea decanului facultăţii, acestora le vor fi meținute alocate in anul universitar 2021-2022 datele de tema la activităţile aplicative (seminar, lucrări, laborator sau proiect) iar condiţia de prezență este suspendată.

In cererea formulată, studentii vor specifica disciplina cu credite restante din anul IV IEC și disciplina asociată pentru care se optează.

Termen de transmitere a cererii: 1 octombrie 2021, prin e-mail la adresa decanat.civile@utcb.ro


[25 ianuarie 2021] Exprimarea preferinței studenților pentru studiul disciplinelor opționale în semestrul al II-lea, anul universitar 2020-2021

Exprimarea preferinței pentru studiul unei anumite discipline din pachetul de discipline opționale în cadrul programelor de studii și specializări la Facultatea de Construcții Civile, Industriale si Agricole (FCCIA), in semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, se realizează prin completarea formularului de înscriere (accesați link-ul corespunzător).

Activarea unei anumite discipline de studiu, se va face pe baza celui mai mare număr de preferințe exprimate.

Termen de înscriere: 10 februarie 2021


[16 noiembrie 2020] Bursă privată de studiu acordată de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  Transelectrica SA

[Actualizare 26 noiembrie]: termenul de depunere a dosarelor, în vederea acordării unei burse de studiu pentru studenții anilor III și IV ai Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole (FCCIA)- specializarea Construcții Civile, Industriale și Agricole este 10 decembrie 2020 UTCB-Constructii .

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA organizează în intervalul 13 noiembrie – 27 noiembrie 2020 procesul de selecție în vederea acordării unei burse de studiu pentru studenții anilor III și IV ai Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole (FCCIA)- specializarea Construcții Civile, Industriale și Agricole.

PROGRAMUL-DE-BURSE-TRANSELECTRICA-2020

UPB – Constructii

Documentele de participare la selecție se vor transmite pană la data de 25 noiembrie prin e-mail la adresele Nicolina.Varzaru@transelectrica.ro și decanat.civile@utcb.ro și constau în:

Descarcă documentele de participare Anexa 1_Cerere bursa și Anexa 2_Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.


[5 noiembrie 2020] Examen de competență lingvistică FCCIA

Examenul de competență lingvistică se va desfășura în data de 14 noiembrie 2020 după următorul program.


[3 noiembrie 2020] Cursuri de specializare și perfecționare

Facultatea de Construcții Civile, Industriale si Agricole (FCCIA) și Facultatea de Inginerie a Instalațiilor (FII) organizeaza in perioada 17 noiembrie 2020 – 20 decembrie 2020 cursuri de specializare si perfecționare “Auditul energetic al cladirilor noi si existente si sistemelor aferente de alimentare cu energie termica” și „Pregătire Continuă Surse Regenerabile si Completari MC001/2020”. 

Cursuri-specializare-si-perfectionare-2020


[5 octombrie 2020] Activare discipline opționale la FCCIA în semestrul I , anul universitar 2020-2021

În urma exprimării preferinței studenților, in semestrul I al anului universitar 2020-2021 se activează următoarele discipline opționale în cadrul programelor de studii și specializări la Facultatea de Construcții Civile, Industriale si Agricole (FCCIA), licență si master:


[1 octombrie 2020] Flux comunicațional administrativ pe perioada suspendării activității față-în-față la FCCIA/ 2020-2021

Fluxul comunicațional administrativ (cereri, petiții, întampinări) în Facultatea de Construcții Civile, Industriale si Agricole (FCCIA) pe perioada suspendării activității față-în-față, este descris în schema de mai jos. Solicitantul va transmite întampinarea prin e-mail, pe adresa secretariat.civile@utcb.ro si va primi confirmarea de primire a mesajului. După soluționarea întampinarii, solicitantul va primi răspuns prin e-mail. Pentru eficientizarea activității administrative, va invităm sa urmați fluxul comunicațional indicat.

Din cauza numărului mare de cereri, petiții sau întampinări transmise secretariatului spre soluționare în această perioadă, sunt posibile întarzieri de comunicare către solicitanți. Vă mulțumim pentru ințelegere.


[29 septembrie 2020] Exprimarea preferinței studenților pentru studiul disciplinelor opționale în semestrul I, anul universitar 2020-2021

Exprimarea preferinței pentru studiul unei anumite discipline din pachetul de discipline opționale în cadrul programelor de studii și specializări la Facultatea de Construcții Civile, Industriale si Agricole (FCCIA), in semestrul I al anului universitar 2020-2021, se realizează prin completarea formularului de înscriere (accesați link-ul corespunzător).

Activarea unei anumite discipline de studiu, se va face pe baza celui mai mare număr de preferințe exprimate.

Termen de transmitere a opțiunii: duminica 4 octombrie a.c., orele 23.45.

*Studenţii înmatriculaţi în cadrul programelor din ciclul al II-lea master care nu sunt activate în anul universitar curent (Ingineria clădirilor-IC si Proiectarea construcțiilor civile si industriale în zone seismice- PCCIZS), pot opta pe bază de cerere aprobată de decan, pentru refacerea activităţilor de curs şi aplicaţii la discipline cu credite restante, astfel:

(i) Prin alegerea disciplinei cu credite restante sau a unei alte discipline din aceeaşi categorie formativă (disciplina impusă, opţionala sau facultativă) în cadrul aceluiaşi program de master, susţinută pro-bono în cadrul departamentului de resort,

sau

(ii) Prin alegerea unei discipline similare din planul de învăţământ al unui program activ de master şi echivalarea numărului de credite în baza reglementărilor în vigoare.

Termen de transmitere a cererii: 15 octombrie a.c. În cerere se va specifica (i) disciplina cu credite restante din planul de învațămant al programului de master inactiv in anul universitar 2020-2021, și (ii) disciplina compatibilă pentru care se optează*.

Urmăriți actualizarea informației în cadrul orarului semestrial, pe grupul Microsoft Teams al studenților FCCIA și pe pagina de internet a facultății.


[7 septembrie 2020] Tematica probelor pentru concursurile didactice din FCCIA în semestrul al II-lea


[Anunțuri]