Orar

Programe de studii universitare de licență:

Construcții civile, industriale și agricole
An I
An II
An III
An IV
Inginerie Economică în Construcții
Ani II-IV
Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională
Ani II-IV

Programe de studii universitare de masterat:

An I
An II