Orar

[24 Noiembrie 2021] (actualizare) Program orar FCCIA- semestrul I/ 2021-2022

A. Programe de studii universitare de licență:

B. Programe de studii universitare de masterat:

Pentru formațiile de studiu care vor desfășura activitatea didactică în sistem online, pe platforma digitală Microsoft Teams, se vor utiliza codurile de acces specificate în dreptul fiecărei discipline. Codurile de acces sunt disponibile în grupul oficial Microsoft Teams al studentilor FCCIA  accesibil cu adresă instituțională de e-mail, structurarea fiind realizată în raport cu departamentele didactice. Pentru acces, urmăriți în platforma digitală Microsoft Teams, secţiunile “Join or create a team >> Join a team with a code”. Pentru evitarea erorilor, vă recomandăm să preluați codurile cu comanda copy/paste.

Fomațiile de studiu care vor desfășura activitatea didactică față-în-față, au precizate sălile de clasă. Regulile de protecție sanitară sunt strict monitorizate și respectate https://utcb.ro/masuri-de-protectie-impotriva-covid-19/ .

Urmăriți pagina de internet a facultății pentru actualizarea informației.

[24 septembrie 2021] Repartizarea studenților din anul I (licență și master) pe specializări și serii/ 2021-2022

A. Programe de studii universitare de licență:

B. Programe de studii universitare de masterat: