Orar

[11 OCTOMBRIE 2020] ACTUALIZARE Program orar FCCIA- semestrul I/ 2020-2021

A. Programe de studii universitare de licență:

(i) Construcții Civile, Industriale și Agricole (CCIA)

(ii) Inginerie si Management in Constructii/Inginerie Economică în Construcții (IMC/IEC)

(iii) Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională (IUDR)

B. Programe de studii universitare de masterat:

Codurile de acces la platforma digitală Microsoft Teams, în grupurile disciplinelor de predare (curs, seminar, laborator, proiect), precum și apartenența studenților la formațiile de studiu (program/specializare/an/serie/grupa) pot fi accesate în grupul oficial al studentilor FCCIA.

Pentru accesul la cursurile online Microsoft Teams, studenţii vor utiliza codurile de acces specificate în dreptul fiecărei discipline. Pentru acces, urmăriți în Microsoft Teams, secţiunile “Join or create a team >> Join a team with a code”. Pentru evitarea erorilor, vă recomandăm să preluați codurile cu copy/paste.