Alegeri academice

Calendarul alegerilor academice în Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, mandatul 2023-2029/2024-2030
6.11.2023–10.11.2023 – alegeri la nivelul departamentelor;
20.11.2023–24.11.2023 – alegerea membrilor consiliilor facultăților;
15.01.2024–17.01.2024 – depunerea candidaturilor pentru alegerea rectorului UTCB;
08.01.2024–15.01.2024 – alegerea reprezentanților studenților în Senat;
22.01.2024 – 26.01.2024 – întâlniri publice între candidații la funcția de rector cu alegătorii;
31.01.2024 -alegerea cadrelor didactice, membre ale Senatului, și alegerea rectorului UTCB (turul I)
2.02.2024 -alegerea cadrelor didactice, membre ale Senatului, și alegerea rectorului UTCB (turul II)
12.02.2024 – validarea alegerilor pentru Senat și rectorul UTCB
14.02.2024 -transmiterea către MEN a documentelor necesare confirmării Rectorului.
14.02.2024–13.03.2024 -confirmarea rectorului;
18.03.2024–06.05.2024 -finalizarea alegerilor prin numirea prorectorilor, selectarea decanilor și numirea prodecanilor.

Calendarul alegerilor pentru funcția de decan al facultății mandatul 2024-2030:
[se va actualiza] – depunerea candidaturilor însoțite de CV-ul și programul managerial al candidatului;
[se va actualiza]  – ședință a Consiliului facultății pentru acordarea avizului de participare la concurs;
[se va actualiza] – desfășurarea concursului și selectarea decanului;
[se va actualiza] – ședință a Senatului UTCB pentru validarea concursului.

[se va actualiza] Ședința Consiliului FCCIA pentru acordarea avizului de participare la concurs pentru fiecare candidat se va desfășura on-line pe platforma Microsoft Teams.

Candidaturi depuse pentru funcția de decan 2020-2024:
conf. dr. ing. Mihail Iancovici – CV, Program managerial
șef lucr. dr. ing. Valentina Manea – CV, Program managerial