Alegeri academice

Calendarul alegerilor academice în Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, mandatul 2019-2020
16.09.2019–20.09.2019 – alegeri la nivelul departamentelor;
04.11.2019–22.11.2019 – alegerea membrilor consiliilor facultăților și a propunerilor pentru Senatul UTCB;
20.01.2020–23.01.2020 – depunerea candidaturilor pentru alegerea rectorului UTCB;
08.01.2020–15.01.2020 – alegerea reprezentanților studenților în Senat (12 studenți);
29.01.2020 – 04.02.2020 – întâlniri publice între candidații la funcția de rector cu alegătorii;
6.02.2020 -alegerea cadrelor didactice, membre ale Senatului, și alegerea rectorului UTCB (turul I)
10.02.2020 -alegerea cadrelor didactice, membre ale Senatului, și alegerea rectorului UTCB (turul II)
12.02.2020 – validarea alegerilor pentru Senat și rectorul UTCB
14.02.2020 -transmiterea către MEN a documentelor necesare confirmării Rectorului.
14.02.2020–13.03.2020 -confirmarea rectorului conf. art.211, alin.(1) din Legea nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare
16.03.2020–04.05.2020 -finalizarea alegerilor prin numirea prorectorilor, selectarea decanilor și numirea prodecanilor*.

Calendarul alegerilor pentru funcția de decan al facultății:
9.04.2020 – 13.04.2020 – depunerea candidaturilor însoțite de CV-ul și programul managerial al candidatului;
22.04.2020 – ședință a Consiliului facultății pentru acordarea avizului de participare la concurs;
23.04.2020 – 28.04.2020 – desfășurarea concursului și selectarea decanului;
29.04.2020 – ședință a Senatului UTCB pentru validarea concursului.

Ședința Consiliului FCCIA pentru acordarea avizului de participare la concurs pentru fiecare candidat se va desfășura on-line pe platforma Microsoft Teams.

Candidaturi depuse pentru funcția de decan:
conf. dr. ing. Mihail Iancovici – CV, Program managerial
șef lucr. dr. ing. Valentina Manea – CV, Program managerial