Contact

Universitatea Tehnică de Construcții București – Școala Doctorală
Adresă: București 020396, B-dul Lacul Tei nr.124, sector 2
Tel./Fax: +40 21 242.12.08 int. 118, 201
E-mail: secretariat.fccia@utcb.ro

Program de lucru cu studentii:
Ciclul I, licență: luni – vineri: 09:00-12:00
Ciclul II, master: luni până vineri, între orele 9.30 – 12.30 și luni între orele 15:00 – 18:00