Contact

Universitatea Tehnică de Construcții București
Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole
Adresă: B-dul Lacul Tei, nr. 124, sector 2, București, 020396
Tel./Fax: +40 21 242.12.08, int. 118, 201
E-mail: secretariat.fccia@utcb.ro

Program de lucru cu studenții:
Ciclul I, licență: luni – vineri: 09:00-12:00
Ciclul II, master: luni: 09:30-12:30, 15:00 – 18:00, marți – vineri: 09:30-12:30