Despre noi

Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole are în componență 5 departamente, peste 100 de cadre didactice și aproximativ 1500 de studenți. Facultatea organizează 3 programe de studii universitare de licență (4 ani) și 6 programe de studii universitare de master (2 ani). Sediul facultății adăpostește 3 laboratoare de calcul, laboratoare de fizică și chimie și laboratoare de specialitate: construcții de beton armat, construcții metalice și laboratorul centrului de cercetare evaluarea riscului seismic.

Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole a adus, de-a lungul celor 68 de ani de existență, o contribuție fundamentală la dezvoltarea României prin dezvoltarea cunoștințelor în ingineria civilă și prin formarea de ingineri. Importanța serviciilor furnizate de-a lungul anilor societății de către FCCIA nu poate fi contestată. Se remarcă contribuția fundamentală la urbanizarea României și la dezvoltarea sectorului industrial. La toate marile realizări din ingineria civilă din ultimii 65 de ani au luat parte membri de elită ai corpului didactic al FCCIA.

Misiunea principală a Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole este aceea de educație, de deservire a societății prin formarea de ingineri constructori având competențe în acord cu cerințe actuale ale sectorului construcțiilor. Cercetarea științifică este o activitate esențială pentru asigurarea unui mediu universitar de înalt profesionalism, pentru inovare tehnică și pentru dezvoltarea cunoștințelor. Această misiune este parte a misiunii fundamentale asumate de către UTCB de a fi un centru național de formare a noilor generații de specialiști și de cercetare științifică performantă în domeniile construcțiilor, protecției seismice a acestora, construcției căilor de comunicații, instalațiilor, utilajelor de construcții, măsurătorilor terestre, protecției mediului, ingineriei urbane și altele.

Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole contribuie la transformarea UTCB într-o universitate de cercetare avansată și educație în domeniul construcțiilor și la integrarea completă a universității în Spațiul European al Învățământului Superior și în Spațiul European al Cercetării.