Dezvoltare Urbană și Regională (DUR)

DUR este master profesional, deschis inginerilor, arhitecților, economiștilor, geografilor sau absolvenților altor specializări complementare. Scopul acestui master este să dezvolte competențe pentru procesul de planificare, proiectare, implementare și exploatare a proiectelor complexe de dezvoltare urbană și regională.

Planul de învățământ și fișele disciplinelor urmează tendințele actuale internaționale din UE, SUA, Canada, Japonia. Absolvenții DUR au competențele necesare elaborării documentațiilor de obținere a finanțării și implementării proiectelor de infrastructură urbană și regională: clădiri, construcții industriale, drumuri, sisteme de alimentare cu apă și canalizare etc.

Masterul DUR este corelat cu cerințele pieței muncii ca urmare a consultărilor organizate de FCCIA cu angajatorii din instituțiile administrației publice locale și centrale și cu firmele de proiectare, execuție si consultanță. Acest fapt este demonstrat de numărul mare de absolvenți care lucrează în domeniu după absolvirea studiilor de master.

Scurt istoric Context național și global

INFO 2022-2023 INFO 2021-2022

Absolvenți IUDR Doctorat