Formulare

Schimbarea cadrului didactic examinator la o disciplină
Efectuarea stagiului de practică
Îndrumare proiect diplomă
Înscriere examen diplomă
Îndrumare lucrare disertație
Înscriere examen disertatie
Prezenta studentilor la examen – licență
Prezenta studentilor la examen – master