Formulare

Schimbarea cadrului didactic examinator la o disciplină
Efectuarea stagiului de practică
Îndrumare proiect diplomă

Declarație originalitate lucrare de diplomă 
Înscriere examen diplomă
Îndrumare lucrare disertație
Înscriere examen disertatie

Declarație originalitate lucrare de disertație 
Prezenta studentilor la examen – licență
Prezenta studentilor la examen – master