Formulare

1. Formulare curente studii universitare de licență și de masterat
Eliberare adeverință
Efectuarea stagiului de practică
Contestație notă examinare
Întrerupere studii
Reînmatriculare
Prezentare la examinare pentru mărirea notei
Refacerea activității în cadrul unei discipline de studiu
Cerere participare la discipline programe de studii inactive
Includerea notei disciplinei facultative în medie
Cerere transfer studii cu taxă la studii finanțate de la buget
Cerere amânare plată taxă
Cerere restituire taxă prin transfer studii finanțate de la buget
Cerere retragere de la studii universitare

Formularele completate se transmit Secretariatului FCCIA cu date complete, prin poștă electronică/e-mail la adresa secretariat.fccia@utcb.ro sau în format tipărit. Excepție face solicitarea de contestare a notei, care se va transmite prin poștă electronică/e-mail la adresa decanat.civile@utcb.ro sau în format tipărit la Secretariatul Decanatului FCCIA.
Daca alegeți modalitatea de transmitere prin e-mail, pentru ușurința procesării solicitarii, veți specifica în titlul mesajului, tipul solicitării Dvs.

2. Formulare finalizare studii universitare de licență și de masterat
Îndrumare lucrare licență
Declarație originalitate lucrare de licență
Înscriere examen licență

Îndrumare lucrare disertație
Declarație originalitate lucrare de disertație 
Înscriere examen disertatie

*Documentele transmise vor respecta strict forma standard tipizată.