De ce să studiezi la FCCIA


Admitere UTCB

De ce Inginerie?

Profesia de inginer constructor este fundamentală pentru dezvoltarea societății, pentru adresarea a cel puţin trei problematici-cheie, cum ar fi siguranţa construcţiilor, protejarea vieţii şi asigurarea proprietăţii.

De ce Construcţii Civile?

La Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole (FCCIA) buna pregătire profesională a studenţilor se află în centrul politicilor academice. Programele noastre de studii de licenţă, de master şi de doctorat, oferă un profund caracter multidisciplinar în pregătirea studenţilor, orientat atât către rezolvarea problemelor tehnice curente dar şi către stimularea creativităţii- un element foarte important în acest domeniu ingineresc.

La Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole (FCCIA) suntem preocupaţi deopotrivă de studiul vastei istorii a arhitecturii şi a tehnicii construcţiilor dar şi de rezolvarea problemelor actuale ale societăţii beneficiare, prin instrumente moderne. Suntem parte a efortului global de dezvoltare a domeniilor prioritare actuale, în ce priveşte rezilienţa infrastructurii construite la dezastre, dezvoltarea oraşului inteligent şi eficienţa energetică a construcţiilor civile.

Asigurăm absolvenților noștri o pregătire profesională solidă, validată atât în practica naţională dar şi în cea internaţională. Organizăm cele mai bune programe de inginerie civilă în domeniul clădirilor şi al altor tipuri de construcţii civile, din România. Absolvenții noștri sunt căutați cu prioritate în companiile din sectorul construcțiilor din România. Competențele dobândite le permit absolvenților noștri să ocupe poziţii profesionale importante și să aibă cariere de succes în diferite țări ale Uniunii Europene, şi nu numai.

Pregătim ingineri în cadrul programelor de studii universitare de licență, cu competențe recunoscute în proiectarea clădirilor, execuția lucrărilor de construcții, managementul lucrărilor de construcții, administrație publică. Formăm competențe reale, solide, nu oferim doar diplomă de absolvire.

Sprijinim formarea antreprenorială prin activități extracurriculare. Sectorul construcțiilor favorizează dezvoltarea de mici companii în domeniul proiectării, consultanței, execuției sau managementului lucrărilor de construcții. Mulți dintre absolvenții noștrii aleg cariere antreprenoriale de succes, „pe cont propriu”.

Încurajăm studenții să participe la stagii de mobilitate internațională în cadrul programelor de dublă diplomă ale UTCB și în cadrul programului Erasmus Plus. În limba română acasă, în engleză, franceză sau spaniolă la mari universități europene, ingineria este aceeași.

Colaborăm cu plăcere cu studenții noștri. Asociaţia Studenţilor la Construcţii din Bucureşti (ASCB) este partenerul nostru în asigurarea succesului programelor de studii oferite şi în activităţile extracurriculare ale studenţilor.

Facultatea are în componență 5 departamente didactice în care lucrează peste 100 de cadre didactice cu o pregătire profesională solidă. Cele mai multe dintre cadrele didactice sunt tinere, absolvenți din ultimii 20 de ani ai facultății.

Susţinem concursuri profesionale stundentesti, naţionale şi internaţionale, în cadrul cărora studenţii noştri dovedesc valoarea şi puterea şcolii bucureştene de construcţii civile.

Considerăm universitatea un spațiu al autonomiei personale, un mediu al libertății academice și al creativității. Atragem cei mai buni studenți care doresc să studieze ingineria civilă, din București, din Muntenia, din Sudul Moldovei și nu numai. Colegi buni care îşi oferă întotdeauna sprijinul, intr-un mediu cald si prietenos. Suntem bucuroși să avem astfel de studenți.

Activăm în spaţii renovate, luminoase şi prietenoase, în sediul facultății situat în Bulevardul Lacul Tei 124. Dispunem de 5 amfiteatre dotate cu sisteme multimedia, 6 săli de calculatoare, 9 săli pentru proiecte și aplicații şi 3 laboratoare de specialitate. Beneficiem de bibliotecă multidisciplinară și sală de lectură pentru studenți.

Ce pot face absolvenții cu diploma?

Absolvenţii programelor noastre de studii de licenţă activează cu succes, într-o proporţie considerabilă de inserţie pe piaţa muncii, în domeniul proiectării clădirilor şi a altor tipuri de construcţii civile, al execuției lucrărilor de construcții, al managementului lucrărilor de construcții şi în administrația publică.

În plus, absolvenţii programelor de master oferite de facultate, dobândesc competenţe suplimentare care le permit abordări tehnice de nivel superior, în domeniile în care activează.

Alex Trandafir – absolvent 2017

Andrada Perhinschi – absolvent 2017

Andreea Ungureanu – absolvent 2017