De ce să studiezi la FCCIA

La Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole buna pregătire profesională a studenților se află în centru politicilor academice.  Profesia de inginer constructor este fundamentală pentru dezvoltarea societății.

Pregătire profesională

Asigurăm absolvenților noștri o pregătire profesională solidă. Organizăm cele mai bune programe de inginerie civilă în domeniul clădirilor din România. Absolvenții noștri sunt căutați cu prioritate în companiile din sectorul construcțiilor din România. Competențele dobândite le permit acestora să se angajeze și să aibă cariere de succes în diferite țări ale Uniunii Europene, și nu numai.

Competențe

Pregătim ingineri, în cadrul programelor de studii universitare de licență, cu competențe recunoscute privind proiectarea clădirilor, execuția lucrărilor de construcții, managementul lucrărilor de construcții, administrație publică. Formăm competențe reale, nu oferim doar diplomă.

Antreprenoriat

Sprijinim formarea antreprenorială prin activități extracuriculare. Sectorul construcțiilor favorizează dezvoltarea de mici companii în domeniul proiectării, consultanței, execuției sau managementului lucrărilor de construcții. Mulți dintre absolvenții noștrii aleg cariere antreprenoriale „pe cont propriu”.

Mobilitate internațională

Încurajăm studenții să participe la stagii de mobilitate internațională în cadrul programelor de dublă diplomă ale UTCB și în cadrul programului Erasmus+. În limba română acasă, în engleză, franceză sau spaniolă la mari universități europene, ingineria este aceeași.

Cadre didactice

Colaborăm cu plăcere cu studenții noștri. Facultatea are în componență 5 departamente didactice în care lucrează peste 100 de cadre didactice cu o pregătire profesională solidă. Cele mai multe dintre cadrele didactice sunt tinere, absolvenți din ultimii 20 de ani ai facultății.

Mediul academic

Considerăm universitatea un spațiu al autonomiei personale, un spațiu al libertății academice și al creativității. Atragem cei mai buni studenți care doresc să studieze ingineria civilă din București, Muntenia, sudul Moldovei și nu numai. Colegi buni care iși oferă întotdeauna sprijinul. Suntem bucuroși să avem astfel de studenți.

Resurse academice

Am renovat sediul facultății, situat în b-dul Lacul Tei 124, printr-o investiție care s-a derulat în ultimii 8 ani. Avem 5 amfiteatre dotate cu sisteme multimedia, 5 săli de calculatoare, 9 săli pentru proiecte și aplicații, 3 laboratoare de specialitate. Avem biblioteca și sală de lectură pentru studenți.