Finalizare studii

[12 iulie 2024] Calendar susținere examen finalizare studii (diplomă / master):

Calendarul activităților necesare în vederea finalizării studiilor (licență+master) în cadrul sesiunii din Septembrie 2024 poate fi consultat aici.

În situația în care absolventul nu poate obține avizul îndrumătorului pe cererea de înscriere la examen până la data menționată în document (25-26 iulie), absolventul este rugat să transmită către secretariatul FCCIA un e-mail (secretariat.fccia@utcb.ro) în care își va exprima intenția de a participa la examen în sesiunea Septembrie 2024, astfel încât secretariatul să aibă timpul necesar pentru a încheia situația școlară și pentru a estima numărul de participanți.

Informațiile utile publicate în data de 03.06.2024 sunt în continuare de actualitate.


[20 iunie 2024] Repartizarea absolvenților pentru susținerea examenului de diplomă:


[14 iunie 2024] Repartizarea absolvenților pentru susținerea examenului de disertație:


[11 iunie 2024] Actualizare informații

În ședința consiliului FCCIA din 11.06.2024 au fost actualizate listele de teme pentru proiectele de diplomă / lucrările de licență și pentru lucrările de disertație.

Calendarul activităților necesare în vederea finalizării studiilor (licență+master) poate fi consultat aici.


[03 iunie 2024] Informații utile privind finalizarea studiilor

A. Susținerea examenului de diplomă / licență

Pașii ce trebuie urmați în vederea susținerii examenului de diplomă / licență sunt următorii:

1. Depunerea cererii pentru alocarea temei:

  • Temele proiectelor de diplomă și lucrărilor de licență se alocă studenților pe bază de cerere scrisă adresată decanului și depusă la secretariatul facultății, conform modelului pe baza listei temelor proiectelor de diplomă / lucrărilor de licență.
  • Termenul de depunere a cererilor pentru alocarea temelor este ultima zi a semestrului I al anului universitar.

2. Întocmirea proiectului de diplomă / lucrării de licență în conformitate cu Structura cadru aprobată de Consiliul FCCIA.

3. Trimiterea proiectului de diplomă / lucrării de licență în format electronic (pdf) la departamentul de care aparține cadrul didactic îndrumător cu cel puțin 14 zile înainte de perioada în care este programată susținerea.

4. Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor:

  • Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor se face la fiecare sesiune de examinare pe bază de cerere conform modelului la secretariatul FCCIA. Cererile se supun aprobării Decanatului FCCIA.
  • Cererea poartă avizul cadrului didactic îndrumător cu mențiunea că proiectul de diplomă / lucrarea de licență este complet(ă) și poate fi susținut(ă) în sesiunea respectivă.
  • Înscrierea se face cu cel puțin 7 zile înainte de perioada în care este programată susținerea.

5. Depunerea proiectului de diplomă / lucrării de licență în format letric la departamentul de care aparține cadrul didactic îndrumător:

6. În cadrul fiecărui departament, asupra proiectului de diplomă / lucrării de licență va fi efectuată o analiză de similitudine finalizată cu un Raport de similitudine. Pe baza unei analize critice a acestui Raport, îndrumătorul completează formularul de evaluare a originalității, document ce urmează a se atașa proiectului / lucrării.

7. Dacă, conform formularului de evaluare, proiectul / lucrarea îndeplinește condițiile de originalitate, absolventul va susține proiectul de diplomă / lucrarea de licență conform repartizării afișate de secretariat.


Structura cadru a proiectelor de licență aprobată de Consiliul FCCIA:


B. Susținerea examenului de disertație

Pașii ce trebuie urmați în vederea susținerii examenului de disertație sunt următorii:

1. Depunerea cererii pentru alocarea temei:

  • Temele lucrărilor de disertațiese alocă studenților pe bază de cerere scrisă adresată decanului și depusă la secretariatul facultății, conform modelului pe baza listei temelor lucrărilor de disertație.
  • Termenul de depunere a cererilor pentru alocarea temelor este ultima zi a semestrului I al anului universitar.

2. Întocmirea lucrării de disertație în conformitate cu macheta aprobată de Consiliul FCCIA.

3. Trimiterea lucrării de disertație în format electronic (pdf) la departamentul de care aparține cadrul didactic îndrumător cu cel puțin 14 zile înainte de perioada în care este programată susținerea.

4. Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor:

  • Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor se face la fiecare sesiune de examinare pe bază de cerere conform modelului la secretariatul FCCIA. Cererile se supun aprobării Decanatului FCCIA.
  • Cererea poartă avizul cadrului didactic îndrumător cu mențiunea că lucrarea de disertație este completă și poate fi susținută în sesiunea respectivă.
  • Înscrierea se face cu cel puțin 7 zile înainte de perioada în care este programată susținerea.

5. Depunerea lucrării de disertație în format letric la departamentul de care aparține cadrul didactic îndrumător:

6. În cadrul fiecărui departament, asupra lucrării de disertație va fi efectuată o analiză de similitudine finalizată cu un Raport de similitudine. Pe baza unei analize critice a acestui Raport, îndrumătorul completează formularul de evaluare a originalității, document ce urmează a se atașa lucrării.

7. Dacă, conform formularului de evaluare, lucrarea îndeplinește condițiile de originalitate, absolventul va susține lucrarea de disertație conform repartizării afișate de secretariat.

Pentru mai multe detalii legate de procesul de finalizare a studiilor, vă rugăm să consultați Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor.

Pages: 1 2