Finalizare studii

Anunț important:

Absolvenții promoțiilor anterioare anului universitar 2018-2019 vor depune cererile pentru susținerea examenului de licență sau disertație în sesiunea februarie-martie 2019, semnate de îndrumătorii lucrărilor de licență sau disertație, la secretariatul facultății până vineri, 15.02.2019.

Metodologii:

Examenele de finalizare a studiilor universitare la programele de licență se organizează conform  Metodologiei de organizare și desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor – ciclul I.

Examenele de finalizare a studiilor universitare la programele de masterat se organizează conform Metodologiei de organizare și desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor – ciclul II.

 

Structura cadru a proiectelor de diplomă:

Construcții de beton (CCIA)
Construcții metalice (CCIA)
Construcții de lemn (CCIA)
Construcții de zidărie (CCIA)
Construcții geotehnice (CCIA)
Tehnologie (CCIA)
Management (CCIA, IEC)
Inginerie urbană și dezvoltare regională (IUDR)
Inginerie economică în construcții (IEC)

 

Teme lucrări de diplomă:

Teme lucrari de diploma – an universitar 2019-2010 – FCCIA

 

Teme lucrări de disertație:

Departamentul de Constructii de Beton Armat
Departamentul de Construcții Metalice, Management și Grafică Inginerească
Departamentul de Construcții Civile, Inginerie Urbană și Tehnologie
Departamentul de Mecanica Structurilor
Departamentul de Geotehnică și Fundații