Finalizare studii

Absolvenții promoțiilor anterioare anului universitar 2019-2020 vor depune cererile pentru susținerea examenului de licență sau disertație în sesiunea februarie-martie 2020, semnate de îndrumătorii lucrărilor de licență sau disertație, la secretariatul facultății până vineri, 31.01.2020.

Metodologii:

Examenele de finalizare a studiilor universitare la programele de licență se organizează conform  Metodologiei de organizare și desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor – ciclul I.

Examenele de finalizare a studiilor universitare la programele de masterat se organizează conform Metodologiei de organizare și desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor – ciclul II.

 

Structura cadru a proiectelor de diplomă:

Construcții de beton (CCIA)
Construcții metalice (CCIA)
Construcții de lemn (CCIA)
Construcții de zidărie (CCIA)
Construcții geotehnice (CCIA)
Tehnologie (CCIA)
Management (CCIA, IEC)
Inginerie urbană și dezvoltare regională (IUDR)
Inginerie economică în construcții (IEC)

 

Teme lucrări de diplomă:

Teme lucrari de diploma – an universitar 2019-2010 – FCCIA

 

Teme lucrări de disertație:

Teme lucrari de disertatie – an universitar 2019-2020 – FCCIA

*Listele temelor pentru lucrările de diplomă și de disertație va fi supusă aprobării Consiliului FCCIA în luna ianuarie 2020 după care vor deveni definitive.
** Studenții din anul IV, studii universitare de licență, sau anul II, studii universitar de masterat, vor putea alege teme pentru lucrările de diplomă sau disertație strict din listele aprobate de Consiliul FCCIA.
*** Studenții din promoțiile anterioare care au primit în anii universitari anteriori teme pentru lucrările de diplomă/disertație vor putea păstra temele primite cu acordul cadrului didactic îndrumător.