Finalizare studii

Metodologii:

Examenele de finalizare a studiilor universitare la programele de licență se organizează conform Metodologiei de organizare și desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor – ciclul I.

Examenele de finalizare a studiilor universitare la programele de masterat se organizează conform Metodologiei de organizare și desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor – ciclul II.

 

Structura cadru a proiectelor de diplomă:

Construcții de beton (CCIA)
Construcții metalice (CCIA)
Construcții de lemn (CCIA)
Construcții de zidărie (CCIA)
Construcții geotehnice (CCIA)
Tehnologie (CCIA)
Management (CCIA, IEC)
Inginerie urbană și dezvoltare regională (IUDR)
Inginerie economică în construcții (IEC)

 

Teme lucrări de diplomă:

Departamentul de Construcții de Beton Armat
Departamentul de Construcții Metalice, Management și Grafică Inginerească
Departamentul de Construcții Civile, Inginerie Urbană și Tehnologie
Departamentul de Mecanica Structurilor
Departamentul de Geotehnică și Fundații

 

Teme lucrări de disertație:

Departamentul de Constructii de Beton Armat
Departamentul de Construcții Metalice, Management și Grafică Inginerească
Departamentul de Construcții Civile, Inginerie Urbană și Tehnologie
Departamentul de Mecanica Structurilor
Departamentul de Geotehnică și Fundații