Finalizare studii

[6 decembrie 2022] Finalizare studii 2022-2023 (actualizare 17 ianuarie 2023)

A. Examenul de licență

Referitor la examenul de licență vă informăm următoarele:

1) Temele proiectelor de licență și structura-cadru sunt aprobate de către Consiliul FCCIA, la propunerea departamentelor, și sunt afișate on-line aici.
2) Îndrumătorul proiectului de licență poate fi orice cadru didactic din U.T.C.B. sau doctorand, cu specializare în domeniul temei propuse.
3) Cadrul didactic îndrumator alocă studentului solicitant, pe bază de cerere, tema proiectului de licență, până la sfârșitul semestrului I al anului universitar (formular). Cererea de înscriere se avizează de către cadrul didactic îndrumător și se transmite ulterior Secretariatului FCCIA, prin departamentul de resort. În cerere, studentul specifică tema proiectului și poziția acestuia în lista temelor aprobată de Consiliul FCCIA. Cererile se supun aprobării Decanatului FCCIA.
4) Proiectul de diplomă se elaborează în acord cu conținutul cadru aprobat de Consiliul FCCIA publicat mai jos.
5) La fiecare sesiune de examinare, înscrierea la examenul de finalizare a studiilor se face pe bază de cerere scrisă la secretariatul FCCIA, de către fiecare absolvent (formular). Cererea poartă avizul cadrului didactic îndrumător cu mențiunea că proiectul de diplomă (lucrarea de licență) este complet și poate fi susținut în sesiunea respectivă. Înscrierea se face cu cel puțin 7 zile înainte de data la care este programată începerea examenului. Cererile se supun aprobării Decanatului FCCIA.
6) Pentru înscriere, absolventul va depune o declarație pe proprie răspundere, conform căreia proiectul de diplomă este original.
7) Studenții absolvenți care nu au promovat examenul de diplomă dar au făcut cerere pentru alegerea temei în anul universitar trecut pot păstra tema dacă au depus la secretariatul FCCIA cererea de alegere a temei și îndrumătorului în cursul anului universitar trecut.

Structura cadru a proiectelor de licență aprobată de Consiliul FCCIA
Construcții de beton (CCIA)
Construcții metalice (CCIA)
Construcții de lemn (CCIA)
Construcții de zidărie (CCIA)
Construcții geotehnice (CCIA)
Tehnologie (CCIA)
Management (CCIA, IEC)
Inginerie urbană și dezvoltare regională (IUDR)
Inginerie economică în construcții (IEC)/Inginerie și management în construcții (IMC)

B. Examenul de disertație

Referitor la examenul de disertație vă informăm următoarele:
1) Temele lucrărilor de disertație sunt aprobate de către Consiliul FCCIA, la propunerea departamentelor, și sunt afișate on-line aici.
2) Conducătorul de disertaţie poate fi oricare dintre cadrele didactice ale programului de studii universitare de masterat sau un alt cadru didactic cu specializare compatibilă cu programul de studii.
3) Studentul poate solicita schimbarea temei de disertaţie o singură dată în timpul studiilor universitare de masterat. Schimbarea temei de disertaţie se poate face strict în cadrul aceluiaşi domeniu de studii și se aprobă de către decanul facultății
4) Cadrul didactic îndrumator alocă studentului solicitant, pe bază de cerere, tema lucrării de disertație, până la sfârșitul semestrului I al anului universitar (formular). Cererea de înscriere se avizează de către cadrul didactic îndrumător și se transmite ulterior Secretariatului FCCIA, prin departamentul de resort. În cerere, studentul specifică tema lucrării și poziția acesteia în lista temelor aprobată de Consiliul FCCIA. Cererile se supun aprobării Decanatului FCCIA.
5) La fiecare sesiune de examinare, înscrierea la examenul de finalizare a studiilor se face pe bază de cerere scrisă la secretariatul FCCIA, de către fiecare absolvent (formular). Cererea poartă avizul cadrului didactic îndrumător cu mențiunea că lucrarea de disertație este completă și poate fi susținută în sesiunea respectivă. Înscrierea se face cu cel puțin 7 zile înainte de data la care este programată începerea examenului. Cererile se supun aprobării Decanatului FCCIA.
6) Pentru înscriere, absolventul va depune o declarație pe proprie răspundere, conform căreia lucrarea de disertație este originală.
7) Studenții absolvenți care nu au promovat examenul de disertație dar au făcut cerere pentru alegerea temei în anul universitar trecut pot păstra tema dacă au depus la secretariatul FCCIA cererea de alegere a temei și îndrumătorului în cursul anului universitar trecut.

[2 septembrie 2022] Repartizarea absolvenților pentru susținerea examenului de disertație

[30 august 2022] Repartizarea absolvenților pentru susținerea examenului de diplomă

Candidații vor fi prezenți odată cu începerea sesiunii de examinare.

[5 iulie 2022] Repartizarea absolvenților pentru susținerea examenului de diplomă (sesiunea specială 11-15 iulie)

[25 iunie 2022] Repartizarea absolvenților pentru susținerea examenului de diplomă

Important: intervalele orare de susținere a examenului sunt orientative. Candidații vor fi prezenți în proximitatea sălii de examen, odată cu începerea sesiunii de examinare.

[25 ianuarie 2022] Finalizare studii sesiunea februarie 2022

Examenele pentru finalizarea studiilor de licență și de masterat la programele Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole (FCCIA), vor avea loc în perioada 14-18 februarie 2022. Candidații vor urma instrucțiunile prevăzute în metodologiile de finalizare a studiilor, disponibile aici.

[25 noiembrie 2021] Finalizare studii 2021-2022

A. Examenul de diplomă

Referitor la examenul de diplomă vă informăm următoarele:

1) Temele proiectelor de diplomă și structura-cadru sunt aprobate de către Consiliul FCCIA, la propunerea departamentelor, și sunt afișate on-line aici.
2) Îndrumătorul proiectului de diplomă poate fi orice cadru didactic din U.T.C.B. sau doctorand, cu specializare în domeniul temei propuse.
3) Cadrul didactic îndrumator alocă studentului solicitant, pe bază de cerere, tema proiectului de diplomă, până la sfârșitul semestrului I al anului universitar (formular). Cererea de înscriere se avizează de către cadrul didactic îndrumător și se transmite ulterior Secretariatului FCCIA, prin departamentul de resort. În cerere, studentul specifică tema proiectului și poziția acestuia în lista temelor aprobată de Consiliul FCCIA. Cererile se supun aprobării Decanatului FCCIA.
4) Proiectul de diplomă se elaborează în acord cu conținutul cadru aprobat de Consiliul FCCIA publicat mai jos.
5) La fiecare sesiune de examinare, înscrierea la examenul de finalizare a studiilor se face pe bază de cerere scrisă la secretariatul FCCIA, de către fiecare absolvent (formular). Cererea poartă avizul cadrului didactic îndrumător cu mențiunea că proiectul de diplomă (lucrarea de licență) este complet și poate fi susținut în sesiunea respectivă. Înscrierea se face cu cel puțin 7 zile înainte de data la care este programată începerea examenului. Cererile se supun aprobării Decanatului FCCIA.
6) Pentru înscriere, absolventul va depune o declarație pe proprie răspundere, conform căreia proiectul de diplomă este original.
7) Studenții absolvenți care nu au promovat examenul de diplomă dar au făcut cerere pentru alegerea temei în anul universitar trecut pot păstra tema dacă au depus la secretariatul FCCIA cererea de alegere a temei și îndrumătorului în cursul anului universitar trecut.

Structura cadru a proiectelor de diplomă aprobată de Consiliul FCCIA
Construcții de beton (CCIA)
Construcții metalice (CCIA)
Construcții de lemn (CCIA)
Construcții de zidărie (CCIA)
Construcții geotehnice (CCIA)
Tehnologie (CCIA)
Management (CCIA, IEC)
Inginerie urbană și dezvoltare regională (IUDR)
Inginerie economică în construcții (IEC)

B. Examenul de disertație

Referitor la examenul de disertație vă informăm următoarele:
1) Temele lucrărilor de disertație sunt aprobate de către Consiliul FCCIA, la propunerea departamentelor, și sunt afișate on-line aici.
2) Conducătorul de disertaţie poate fi oricare dintre cadrele didactice ale programului de studii universitare de masterat sau un alt cadru didactic cu specializare compatibilă cu programul de studii.
3) Studentul poate solicita schimbarea temei de disertaţie o singură dată în timpul studiilor universitare de masterat. Schimbarea temei de disertaţie se poate face strict în cadrul aceluiaşi domeniu de studii și se aprobă de către decanul facultății
4) Cadrul didactic îndrumator alocă studentului solicitant, pe bază de cerere, tema lucrării de disertație, până la sfârșitul semestrului I al anului universitar (formular). Cererea de înscriere se avizează de către cadrul didactic îndrumător și se transmite ulterior Secretariatului FCCIA, prin departamentul de resort. În cerere, studentul specifică tema lucrării și poziția acesteia în lista temelor aprobată de Consiliul FCCIA. Cererile se supun aprobării Decanatului FCCIA.
5) La fiecare sesiune de examinare, înscrierea la examenul de finalizare a studiilor se face pe bază de cerere scrisă la secretariatul FCCIA, de către fiecare absolvent (formular). Cererea poartă avizul cadrului didactic îndrumător cu mențiunea că lucrarea de disertație este completă și poate fi susținută în sesiunea respectivă. Înscrierea se face cu cel puțin 7 zile înainte de data la care este programată începerea examenului. Cererile se supun aprobării Decanatului FCCIA.
6) Pentru înscriere, absolventul va depune o declarație pe proprie răspundere, conform căreia lucrarea de disertație este originală.
7) Studenții absolvenți care nu au promovat examenul de disertație dar au făcut cerere pentru alegerea temei în anul universitar trecut pot păstra tema dacă au depus la secretariatul FCCIA cererea de alegere a temei și îndrumătorului în cursul anului universitar trecut.

[9 septembrie 2020] Organizarea examenului de licență- sesiunea septembrie 2020

Susţinerea examenului de licență la specializarile din Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (FCCIA) in sesiunea septembrie 2020, se realizează în sistem online, prin platforma digitală Microsoft Teams.
Programarea sesiunilor de examinare și repartizarea candidaților pentru examenul programat în data de 10 septembrie, pot fi consultate aici

COMISIA I LICENTA CCIA- 10 septembrie 2020

COMISIA II LICENTA CCIA- 10 septembrie 2020

COMISIA III LICENTA CCIA- 10 septembrie 2020

COMISIA LICENTA IEC – 10 septembrie 2020

COMISIA LICENTA IUDR – 10 septembrie 2020

Pentru accesul la echipele online Microsoft Teams, studenţii vor utiliza codurile de acces specificate în dreptul fiecărei specializări.
Pentru acces, urmăriți în Microsoft Teams, secţiunile “Join or create a team >> Join a team with a code”. Pentru evitarea erorilor, vă recomandăm să preluați codurile cu copy/paste.
Recomandăm conectarea la sistemul online Microsoft Teams, cu cel puţin 15 de minute înainte de ora de începere a examenului.
Urmăriţi periodic actualizarea informaţiilor pe pagina de internet a facultăţii.

[8 septembrie 2020] Organizarea examenului de disertaţie- sesiunea septembrie 2020

Susţinerea examenului de disertaţie la toate programele de master din Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (FCCIA) in sesiunea septembrie 2020, se realizează în sistem online, prin platforma digitală Microsoft Teams.
Programarea sesiunilor de examinare și repartizarea candidaților pot fi consultate aici

COMISIA TMLC – 9 septembrie 2020

COMISIA DUR – 9 septembrie 2020

COMISIA IS – 9 septembrie 2020

COMISIA PCCIZS – 9 septembrie 2020

COMISIA MPC – 9 septembrie 2020

Pentru accesul la echipele online Microsoft Teams, studenţii vor utiliza codurile de acces specificate în dreptul fiecărui program de master.
Pentru acces, urmăriți în Microsoft Teams, secţiunile “Join or create a team >> Join a team with a code”. Pentru evitarea erorilor, vă recomandăm să preluați codurile cu copy/paste.
Recomandăm conectarea la sistemul online Microsoft Teams, cu cel puţin 15 de minute înainte de ora de începere a examenului.
Urmăriţi periodic actualizarea informaţiilor pe pagina de internet a facultăţii.

[1 septembrie 2020]

Susţinerea examenului la toate programele de licenţă din Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (FCCIA) va avea loc in ziua de 10 septembrie 2020, în sistem online, prin platforma digitală Microsoft Teams.
În vederea susţinerii examenului de licenţă in sesiunea septembrie 2020, la toate programele din Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (FCCIA), studenţii vor transmite prin e-mail la Secretariatul FCCIA secretariat.civile@utcb.ro, cererea de înscriere “Înscriere examen diplomă”, disponibilă la adresa https://civile.utcb.ro/sunt-student/formulare/.
Urmăriţi periodic actualizarea informaţiilor referitoare la organizarea examenului, pe pagina de internet a facultăţii.

Susţinerea examenului la toate programele de master din Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (FCCIA) va avea loc in ziua de 9 septembrie 2020, în sistem online, prin platforma digitală Microsoft Teams.
În vederea susţinerii examenului de disertaţie in sesiunea septembrie 2020, la toate programele de master din Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (FCCIA), studenţii masteranzi vor transmite prin e-mail la Secretariatul FCCIA secretariat.civile@utcb.ro, cererea de înscriere “Înscriere examen disertaţie”, disponibilă la adresa https://civile.utcb.ro/sunt-student/formulare/.
Urmăriţi periodic actualizarea informaţiilor referitoare la organizarea examenului, pe pagina de internet a facultăţii.

[24 iunie 2020]

Susţinerea examenului de licenţă- sesiunea iulie 2020

Susţinerea examenului la toate programele de licenţă din Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (FCCIA) in sesiunea iulie 2020, se realizează în sistem online, prin platforma digitală Microsoft Teams.
În vederea susţinerii examenului de licenţă in sesiunea iulie 2020, la toate programele din Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (FCCIA), studenţii vor transmite prin e-mail la Secretariatul FCCIA secretariat.civile@utcb.ro, cererea de înscriere “Înscriere examen diplomă”, disponibilă la adresa https://civile.utcb.ro/sunt-student/formulare/.
Urmăriţi periodic actualizarea informaţiilor referitoare la organizarea examenului, pe pagina de internet a facultăţii.

[9 iunie 2020]:

În vederea susţinerii examenului de disertaţie in sesiunea iunie 2020, la toate programele de master din Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (FCCIA), studenţii masteranzi vor transmite prin e-mail la Secretariatul FCCIA secretariat.civile@utcb.ro, cererea de înscriere la examenul de disertaţie- “Înscriere examen disertaţie”, disponibilă la adresa https://civile.utcb.ro/sunt-student/formulare/.
Urmăriţi periodic actualizarea informaţiilor pe pagina de internet a facultăţii.

[12 iunie 2020]

Organizarea examenului de disertaţie- sesiunea iunie 2020
Susţinerea examenului de disertaţie la toate programele de master din Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (FCCIA) in sesiunea iunie 2020, se realizează în sistem online, prin platforma digitală Microsoft Teams.
Studenţii masteranzi se vor asigura că au transmis în prealabil, prin e-mail la Secretariatul FCCIA secretariat.civile@utcb.ro, cererea de înscriere la examen https://civile.utcb.ro/sunt-student/formulare/.
Studenţii masteranzi vor transmite lucrarea de disertaţie secretariatului comisiei, insoţită de declaraţia de autenticitate- ambele prin e-mail, în format digital tip-Portable Document Format (PDF).
Pentru accesul la echipele online Microsoft Teams, studenţii vor utiliza codurile de acces specificate în dreptul fiecărui program de master.
Pentru acces, urmăriți în Microsoft Teams, secţiunile “Join or create a team >> Join a team with a code”. Pentru evitarea erorilor, vă recomandăm să preluați codurile cu copy/paste.
Recomandăm conectarea la sistemul online Microsoft Teams, cu cel puţin 15 de minute înainte de ora de începere a examenului.
Urmăriţi periodic actualizarea informaţiilor pe pagina de internet a facultăţii.

Metodologii:

Modul de desfasurare a examenelor de disertatie este reglementat prin metodologiile specifice aprobate de către Senatul UTCB. Prezența la examenul de disertație este condiționată strict de respectarea metodologiei de finalizare a studiilor aprobată de Senatul UTCB.
Examenele de finalizare a studiilor universitare la programele de licență se organizează conform  Metodologiei de organizare și desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor – ciclul I.
Examenele de finalizare a studiilor universitare la programele de masterat se organizează conform Metodologiei de organizare și desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor – ciclul II.

Examene de diplomă

Referitor la examenul de diplomă vă informăm următoarele:

1) Temele proiectelor de diplomă și structura-cadru sunt aprobate de către Consiliul FCCIA, la propunerea departamentelor, și sunt afișate on-line aici.
2) Îndrumătorul proiectului de diplomă poate fi orice cadru didactic din U.T.C.B. sau doctorand, cu specializare în domeniul temei propuse.
3) Fiecare student depune la secretariatul FCCIA o cerere pentru alegerea temei proiectului de diplomă, până la sfârșitul semestrului I al anului universitar (formular). Cererea de înscriere se avizează în prealabil de către cadrul didactic îndrumător. În cerere se specifică tema proiectului și poziția acestuia în lista temelor aprobată de Consiliul FCCIA. Cererile se supun aprobării Decanatului FCCIA.
4) Proiectul de diplomă se elaborează în acord cu conținutul cadru aprobat de Consiliul FCCIA publicat mai jos.
5) La fiecare sesiune de examinare, înscrierea la examenul de finalizare a studiilor se face pe bază de cerere scrisă la secretariatul FCCIA, de către fiecare absolvent (formular). Cererea poartă avizul cadrului didactic îndrumător cu mențiunea că proiectul de diplomă (lucrarea de licență) este complet și poate fi susținut în sesiunea respectivă. Înscrierea se face cu cel puțin 7 zile înainte de data la care este programată începerea examenului. Cererile se supun aprobării Decanatului FCCIA.
6) Pentru înscriere, absolventul va depune o declarație pe proprie răspundere, conform căreia proiectul de diplomă este original.
7) Studenții absolvenți care nu au promovat examenul de diplomă dar au făcut cerere pentru alegerea temei în anul universitar trecut pot păstra tema dacă au depus la secretariatul FCCIA cererea de alegere a temei și îndrumătorului în cursul anului universitar trecut.

Structura cadru a proiectelor de diplomă aprobată de Consiliul FCCIA
Construcții de beton (CCIA)
Construcții metalice (CCIA)
Construcții de lemn (CCIA)
Construcții de zidărie (CCIA)
Construcții geotehnice (CCIA)
Tehnologie (CCIA)
Management (CCIA, IEC)
Inginerie urbană și dezvoltare regională (IUDR)
Inginerie economică în construcții (IEC)

Examene de disertație:

Referitor la examenul de disertație vă informăm următoarele:
1) Temele lucrărilor de disertație sunt aprobate de către Consiliul FCCIA, la propunerea departamentelor, și sunt afișate on-line aici..
2) Conducătorul de disertaţie poate fi oricare dintre cadrele didactice ale programului de studii universitare de masterat sau un alt cadru didactic cu specializare compatibilă cu programul de studii.
3) Studentul poate solicita schimbarea temei de disertaţie o singură dată în timpul studiilor universitare de masterat. Schimbarea temei de disertaţie se poate face strict în cadrul aceluiaşi domeniu de studii și se aprobă de către decanul facultății
4) Fiecare student depune la secretariatul FCCIA o cerere pentru alegerea temei de disertație, până la sfârșitul semestrului I al anului universitar (formular). Cererea de înscriere se avizează în prealabil de către cadrul didactic îndrumător. În cerere se specifică tema proiectului și poziția acestuia în lista temelor aprobată de Consiliul FCCIA. Cererile se supun aprobării Decanatului FCCIA.
5) La fiecare sesiune de examinare, înscrierea la examenul de finalizare a studiilor se face pe bază de cerere scrisă la secretariatul FCCIA, de către fiecare absolvent (formular). Cererea poartă avizul cadrului didactic îndrumător cu mențiunea că lucrarea de disertație este completă și poate fi susținută în sesiunea respectivă. Înscrierea se face cu cel puțin 7 zile înainte de data la care este programată începerea examenului. Cererile se supun aprobării Decanatului FCCIA.
6) Pentru înscriere, absolventul va depune o declarație pe proprie răspundere, conform căreia lucrarea de disertație este originală.
7) Studenții absolvenți care nu au promovat examenul de disertație dar au făcut cerere pentru alegerea temei în anul universitar trecut pot păstra tema dacă au depus la secretariatul FCCIA cererea de alegere a temei și îndrumătorului în cursul anului universitar trecut.