Activități extracurriculare

Grantul DARE

Proiectul DARE este un proiect dedicat studenților din anul I înmatriculați la Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole care își propune să reducă abandonul studiilor după primul an universitar prin: