Inginerie Urbană şi Dezvoltare Regională (IUDR)

De ce IUDR?

Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională (domeniul de studii Inginerie Civilă) – o specializare gândită pentru formarea de ingineri specializați în urbanism, dezvoltare locală și regională. Absolvenții acestui program de studiu pot coordona, în cadrul administrației publice locale și centrale, proiectele care vizează infrastructura localităților, pot elabora studii de fundamentare a planurilor de urbanism, strategii integrate de dezvoltare urbană, studii pentru fundamentarea investițiilor publice și private, pot planifica, organiza și gestiona resursele pentru lucrări de construcții. Este o specializare a FCCIA special concepută pentru a răspunde cerințelor actuale de dezvoltare a localităților și regiunilor României, prin pregătirea de ingineri pentru administrație publică, proiectare, consultanță și execuție.

Studiile la acest program de licență din domeniul Inginerie Civilă sunt organizate pe durata a patru ani universitari și se desfășoară în sediul facultății din b-dul Lacul Tei 124, Sector 2, București.

Alege acestă specializare dacă dorești să profesezi ca inginer constructor în următoarele domenii:

În sistemul învățământului superior din țările Uniunii Europene, toate marile universități tehnice au dezvoltat în ultimii 30-40 de ani specializări distincte pentru pregătirea interdisciplinară a studenților în domeniul ingineriei civile, oferind competențe relevante pentru rezolvarea problemelor complexe ale dezvoltării urbane și regionale .
În Franța, Germania, Spania, Marea Britanie, Italia, Olanda, Irlanda, specializarea “Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională” există în cadrul învățământului tehnic superior de construcții sub diferite denumiri, de exemplu:

Scurt istoric Context național și global Misiune și obiective

Plan de învățământ   AU 2021-2022 Competențe

Absolvenți IUDR Master