Studii de licență

Construcții Civile, Industriale și Agricole (CCIA)

Construcții Civile, Industriale și Agricole (domeniul de studii Inginerie civilă) este specializarea cea mai veche, prezentă încă de la înființarea facultății. Anual peste 150 de tineri primesc diploma de inginer constructor urmând acest program de studiu de tradiție. Sunt specializați în proiectarea complexă a clădirilor din punct de vedere ingineresc, alcătuirea și calculul structurilor de rezistență utilizând cele mai moderne metode de calcul, evaluarea confortului acustic și termic în clădiri, execuția clădirilor și managementul lucrărilor de construcții. Absolvenții noștri ne reprezintă cu mândrie în cele mai mari birouri de proiectare din țară și în șantierele obiectivelor majore de investiții.


Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională (IUDR)

Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională (domeniul de studii Inginerie civilă) – o specializare gândită pentru formarea de ingineri specializați în urbanism și proiecte pentru dezvoltare locală și regională. Absolvenții acestui program de studiu pot coordona în cadrul administrației publice locale și centrale proiectele care vizează infrastructura localităților, elaborează studii de fundamentare a planurilor de urbanism și a proiectelor integrate de dezvoltare urbană și studii pentru fundamentarea investițiilor publice și private, planifică, organizează și gestionează resursele pentru lucrări de construcții. Este cea mai tânără specializare a FCCIA special concepută pentru a răspunde cerințelor actuale de dezvoltare a României în contextul integrării europene prin pregătirea de ingineri pentru administrație publică, proiectare și execuție.


Inginerie și Management în Construcții (IMC)

Inginerie și Management în Construcții (domeniul de studii Inginerie și Management) – un program de studiu conceput pentru formarea de manageri dedicați lucrărilor de construcții având o formare profesională complexă bivalentă, unde aptitudinile de management se împletesc cu cele inginerești. Tinerii manageri, absolvente și absolvenți ai acestei specializări, activează in companii de producere și comercializare a materialelor de construcție, în birourile marilor dezvoltatori imobiliari sau ale companiilor de construcții, dar și în companii de proiectare.