Programe de studii

Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole organizează următoarele programe de studii universitare de licență:

Construcții civile, industriale și agricole
Inginerie urbană și dezvoltare regională
Inginerie și management în construcţii

Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole organizează următoarele programe de studii universitare de masterat:

Inginerie structurală
Managementul proiectelor în construcții
Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții
Dezvoltare urbană și regională
Reprezentare digitală și managementul informațiilor în construcții