Programe de studii

Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole organizează următoarele programe de studii universitare de licență:

Construcții Civile, Industriale și Agricole
Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională
Inginerie și management în construcţii

Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole organizează următoarele programe de studii universitare de masterat:

Inginerie Structurală
Managementul Proiectelor în Construcții
Tehnologia și Managementul Lucrărilor de Construcții
Dezvoltare Urbană și Regională