Anunțuri și rezultate admitere

Rezultatele concursului de admitere la programele de studii universitare de licență de la Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole:
Admitere licență – iulie 2018 – buget

Rezultatele concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat de la Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole:
Admitere master – iulie 2018 – buget
Admitere master – iulie 2018 – taxă