Studii de master

Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole organizează următoarele programe de studii universitare de masterat:

Inginerie structurală (IS)
Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții (TMLC)
Dezvoltare urbană și regională (DUR)
Managementul proiectelor în construcții (MPC)
Proiectarea construcțiilor civile și industriale în zone seismice (PCCIZS)
Ingineria clădirilor (IC)

Acces la cadrul de reglementare a activității didactice și de finalizare a studiilor aici.