Studii de master

Inginerie structurală
Ingineria clădirilor
Managementul proiectelor în construcții
Proiectarea construcțiilor civile și industriale în zone seismice
Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții
Dezvoltare urbană și regională