Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții

Programul de studii universitare de masterat Tehnologia si Managementul Lucrărilor de Construcții răspunde cerințelor si exigentelor pieței de construcții si in același timp pregătește inginerii licențiați astfel încât sa aibă o calificare superioara și sa poată activa în special în domeniul execuției lucrărilor de construcții, învățământului și managementului proiectelor.
Programul de studii are următoarele scopuri: sa producă absolvenți capabili de a își dezvolta o cariera în execuția lucrărilor de construcții; să furnizeze fundamentele înțelegerii aspectelor majore ale execuției lucrărilor de construcții; să dezvolte înțelegerea aplicării cunoștințelor în practica în mod economic, cu respectarea mediului; să furnizeze cunoștințe avansate de inginerie tehnologica în construcții, necesare experților tehnici, cercetătorilor, viitorilor doctoranzi si cadre didactice; sa dezvolte noi arii de învățare ca răspuns la progresele științifice, tehnologiilor moderne și la nevoile pieței.

INFO 2022-2023

INFO 2021-2022