Structura anului universitar

Structura anului universitar este stabilită prin Hotarârea Senatului UTCB pe baza propunerii Consiliul de administrație al UTCB.

Anul universitar cuprinde:
– semestrul 1, 14 saptămâni în perioada octombrie – ianuarie;
– sesiunea de examene de iarna, 3 săptămâni în perioada ianuarie – februarie;
– vacanța de iarnă, 1 săptămână după sesiunea de examene de iarnă;
– semestrul 2, 14 săptămâni în perioada februarie – iunie; prima săptămână a semestrului al II-lea este dedicată unei sesiuni suplimentare de examinare a studenților anului I;
– sesiunea de examene de vară, 4 săptămâni în perioada iunie – iulie;
– practică, 2-4 săptămâni după sesiunea de examene de vară, în funcție de anul și programul de studiu;
– sesiunea de examene de vară, 2 săptămâni care debutează la sfârșitul lunii iulie.
– vacanța de vară;
Structura detaliată a anului universitar poate fi consultată aici .