Structura anului universitar

Structura anului universitar este stabilită prin Hotarârea Senatului UTCB pe baza propunerii Consiliul de administrație al UTCB. Anul universitar cuprinde:

Structura detaliată a anului universitar poate fi consultată aici.