Conducere

Decan
Conf. dr. ing. Mihail IANCOVICI
Audiențe studenți: Marțea, orele 13.00-16.00 sau cu programare prealabilă mihail.iancovici@utcb.ro

Prodecani
Șef lucr. dr. ing. Valentina Iuliana MANEA
Portofoliu principal: coordonare activitate studenți, coordonare program orar
Audiențe studenți: Joia, orele 10.00-12.00 sau cu programare prealabilă valentina.manea@utcb.ro

Șef lucr. dr. ing. Dragoș VOICULESCU
Portofoliu principal: coordonare cercetare stiințifică, managementul calității
Audiențe studenți: Joia, orele 12.00-14.00 sau cu programare prealabilă dragos.voiculescu@utcb.ro

Conf. dr. ing. Constantin BUDAN
Portofoliu principal: coordonare practică studențească, relația cu industria de profil, managementul infrastructurii
Audiențe studenți: Lunea, orele 10.00-13.00 sau cu programare prealabilă constantin.budan@utcb.ro

Directori de departamente didactice
Șef lucr. dr. ing. Eugen LOZINCĂ
Departamentul de construcții de beton armat (DCBA)

Șef lucr. dr. ing. Mircea BÂRNAURE
Departamentul de construcții civile, inginerie urbană și tehnologie (DCCIUT)

Șef lucr. dr. ing. Mădălin ILIESCU
Departamentul de construcții metalice, management și grafică inginerească (DCMMGI)

Conf. dr. mat. Ion MIERLUȘ-MAZILU
Departamentul de matematică și informatică (DMI)

Șef lucr. dr. ing. Georgiana IONICĂ
Departamentul de mecanica structurilor (DMS)

Consiliul FCCIA
Cadre didactice
Prof.dr.ing. Radu Sorin Văcăreanu, DCBA
Conf.dr.ing. Viorel Popa, DCBA
Șef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă, DCBA
Conf.dr.ing. Constantin Budan, DCCIUT
Șef lucrări dr.ing. Adrian Andrei Stănescu, DCCIUT
Șef lucrări dr.ing. Mircea Bârnaure, DCCIUT
Șef lucrări dr.ing. Mihai Șercăianu, DCCIUT
Conf.dr.ing. Helmuth Köber, DCMMGI
Conf.dr.ing. Mirela Mădălina Stoian, DCMMGI
Șef lucrări dr.ing. Raluca Ioana Grasu, DCMMGI
Șef lucrări dr.ing. Mădălin Iliescu, DCMMGI
Conf.dr.mat. Ion Mierluş – Mazilu, DMI
Lector dr. mat. Cristina Nartea, DMI
Conf.dr.ing. Mihail Iancovici, DMS
Șef lucrări dr.ing. Valentina Iuliana Manea, DMS
Lector dr. mat. Florentina Uță, DEFS
Conf.dr.ing. Elena Tulei, DRMPT
Prof.dr.ing. Constantin Dorinel Voinițchi, DCFMC
Șef lucrări dr.ing. Alexandru Cezar Vlăduț, DHEPM
Prof.dr.ing. Horațiu Lucian Popa, DGF

Studenți reprezentanți
Cristina Draghiciu
Maria Corina Oxani
Anamaria Amalia Andoniu
Dragoș Cristian Butnaru

Reprezentanți FCCIA în Senatul UTCB
Conf. dr. ing. Constantin BUDAN
Conf. dr. mat. Ion MIERLUȘ–MAZILU
Conf. dr. ing. Horațiu Lucian POPA
Conf. dr. ing. Madălina STOIAN
Conf. dr. ing. Mihail IANCOVICI
Conf. dr. ing. Viorel POPA
Șef lucr. dr. ing. Mircea BÂRNAURE
Șef lucr. dr. ing. Cristian Lucian GHINDEA
Stud. Isabel-Georgiana MĂGLAN
Stud. Corina DOROFTE
Stud. Alexandru Ionel IONIȚĂ
Stud. Costică PULBERE