Conducere


Prodecan

Conf. univ. dr. ing. Constantin BUDAN
E-mail: constantin.budan@utcb.ro


Portofoliu principal: baza materială, promovarea programelor de studii ale facultății, practica studenților, problemele sociale și îndrumarea profesională a studenților

Prodecan

Șef lucr. univ. dr. ec. ing. Raluca Ioana GRASU
E-mail: raluca.grasu@utcb.ro

Portofoliu principal: organizarea și desfășurarea procesului didactic și admiterea studenților

Prodecan

Șef lucr. univ. dr. ing. Adrian-Alexandru SAVU
E-mail: adrian.a.savu@utcb.ro

Portofoliu principal: asigurarea calității, cercetare, colaborare inter și intra-instituțională, raportări periodice, informatizarea procesului didactic


Directori ai departamentelor didactice

Șef lucr. univ. dr. ing. Eugen LOZINCĂ
Departamentul de construcții de beton armat (DCBA)

Șef lucr. univ. dr. ing. Mihai ȘERCĂIANU
Departamentul de construcții civile, inginerie urbană și tehnologie (DCCIUT)

Șef lucr. univ. dr. ing. Mădălin ILIESCU
Departamentul de construcții metalice, management și grafică inginerească (DCMMGI)

Conf. univ. dr. mat. Ion MIERLUȘ-MAZILU
Departamentul de matematică și informatică (DMI)

Șef lucr. univ. dr. ing. Georgiana IONICĂ
Departamentul de mecanica structurilor (DMS)


Consiliul FCCIA

Cadre didactice
Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Văcăreanu, DCBA
Conf. univ. dr. ing. Viorel Popa, DCBA
Șef lucr. univ. dr. ing. Eugen Lozincă, DCBA
Conf. univ. dr. ing. Constantin Budan, DCCIUT
Șef lucr. univ. dr. ing. Adrian Andrei Stănescu, DCCIUT
Șef lucr. univ. dr. ing. Mihai Șercăianu, DCCIUT
Conf. univ. dr. ing. Helmuth Köber, DCMMGI
Conf. univ. dr. ing. Mirela Mădălina Stoian, DCMMGI
Șef lucr. univ. dr. ing. Raluca Ioana Grasu, DCMMGI
Șef lucr. univ. dr. ing. Mădălin Iliescu, DCMMGI
Conf. univ. dr. mat. Ion Mierluş – Mazilu, DMI
Lector univ. dr. mat. Cristina Nartea, DMI
Șef lucr. univ. dr. ing. Georgiana Ionică, DMS
Șef lucr. univ. dr. ing. Valentina Iuliana Manea, DMS
Lector univ. dr. mat. Florentina Uță, DEFS
Conf. univ. dr. ing. Elena Tulei, DRMPT
Prof. univ. dr. ing. Constantin Dorinel Voinițchi, DCFMC
Șef lucr. univ. dr. ing. Alexandru Cezar Vlăduț, DHEPM
Prof. univ. dr. ing. Horațiu Lucian Popa, DGF

Studenți reprezentanți
Cristina Drăghiciu
Maria Corina Oxani
Anamaria Amalia Andoniu
Dragoș Cristian Butnaru
Diana Răduca
Alexandru Stănescu
Neculai Chioveanu


Reprezentanți FCCIA în Senatul UTCB

Cadre didactice
Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Văcăreanu, DCBA
Șef lucr. univ. dr. ing. Mircea Bârnaure, DCCIUT
Conf. univ. dr. ing. Florian Gaman, DCCIUT
Șef lucr. univ. dr. ing. Mădălin Iliescu, DCMMGI
Lect. univ. dr. Valentin Popescu, DCMMGI
Conf. univ. dr. mat. Ion Mierluș-Mazilu, DMI
Conf. univ. dr. ing. Mihail Iancovici, DMS
Șef lucr. univ. dr. ing. Cristian Lucian Ghindea, DRMPT
Șef lucr. univ. dr. ing. Ștefan Ardelean, DGF

Studenți reprezentanți
Maria Corina Oxani