Conducere

Decan:
Conf. dr. ing. Mihail IANCOVICI
Audiențe studenți: Marțea, orele 13.00-16.00 sau cu programare prealabilă mihail.iancovici@utcb.ro

Prodecani:
Șef lucr. dr. ing. Valentina Iuliana MANEA
Portofoliu principal: coordonare activitate studenți, coordonare program orar
Audiențe studenți: Joia, orele 10.00-12.00 sau cu programare prealabilă valentina.manea@utcb.ro

Șef lucr. dr. ing. Dragoș VOICULESCU
Portofoliu principal: coordonare cercetare stiințifică, managementul calității
Audiențe studenți: Joia, orele 12.00-14.00 sau cu programare prealabilă dragos.voiculescu@utcb.ro

Conf. dr. ing. Constantin BUDAN
Portofoliu principal: coordonare practică studențească, relația cu industria de profil, managementul infrastructurii
Audiențe studenți: Lunea, orele 10.00-13.00 sau cu programare prealabilă constantin.budan@utcb.ro

Directori de departament:
Șef lucr. dr. ing. Mircea BÂRNAURE (Director – Departamentul de construcții civile, inginerie urbană și tehnologie-DCCIUT)
Conf. dr. ing. Ruxandra ENACHE (Director – Departamentul de mecanica structurilor-DMS)
Conf. dr. mat. Ion MIERLUȘ-MAZILU (Director – Departamentul de matematică și informatică-DMI)
Conf. dr. ing. Bogdan ȘTEFĂNESCU (Director – Departamentul de construcții metalice, management și grafică inginerească-DCMMGI)
Șef lucr. dr. ing. Eugen LOZINCĂ (Director – Departamentul de construcții de beton armat-DCBA)

Consiliul FCCIA:
Radu Sorin VĂCĂREANU, profesor-DCBA
Constantin Dorinel VOINIȚCHI, profesor-DDCFMC
Oana LUCA, profesor-DCCIUT
Constantin BUDAN, conferențiar-DCCIUT
Ion MIERLUȘ-MAZILU , conferențiar-DMI
Mihail IANCOVICI, conferențiar-DMS
Elena TULEI, cconferențiar-DRMPT
Helmut KOBER, conferențiar-DCMMGI
Viorel POPA, conferențiar-DCBA
Valentina Iuliana MANEA, șef lucrări-DMS
Eugen LOZINCĂ, șef lucrări-DCBA
Mircea BÂRNAURE, șef lucrări-DCCIUT
Daniel MANOLI, șef lucrări-DGF
Raluca Ioana GRASU, șef lucrări-DCMMGI
Laura Florina CHEȚAN, șef lucrări-DCMMGI
Alexandru Cezar VLĂDUȚ, șef lucrări-DHEPM
Elena MANOLESCU, lector-DPPD
Florentina UȚĂ, lector-DEFS
Ionela-Daniela IVAN, studentă
Corina DOROFTE, studentă
Isabel-Georgiana MĂGLAN, studentă
Alexandru Ionel Ioniță, student
Andrei Daniel Cojanu, student
Vlad Petruț Ionescu, student
Bogdan Valentin Panțâri, student

Reprezentanți FCCIA în Senatul UTCB:
Conf. dr. ing. Constantin BUDAN
Conf. dr. mat. Ion MIERLUȘ–MAZILU
Conf. dr. ing. Horațiu Lucian POPA
Conf. dr. ing. Madălina STOIAN
Conf. dr. ing. Mihail IANCOVICI
Conf. dr. ing. Viorel POPA
Șef lucr. dr. ing. Mircea BÂRNAURE
Șef lucr. dr. ing. Cristian Lucian GHINDEA
Stud. Isabel-Georgiana MĂGLAN
Stud. Corina DOROFTE
Stud. Alexandru Ionel IONIȚĂ
Stud. Costică PULBERE