Cercetarea la FCCIA

In scopul desfasurarii activitatii didactice si de cercetare stiintifica, Facultatea de Constructii Civile,Industriale si Agricole dispune de un patrimoniu alcatuit din constructii si terenuri, laboratoare cu dotarile aferente si biblioteca cu fondul de carte, periodice si standarde.
Activitatea de cercetare stiintifica a cadrelor didactice se desfasoara în principal in cadrul catedrelor, utilizând dotarea tehnica a acestora: laboratoare si retele locale de calculatoare.


Centrul de Cercetare – Evaluarea Riscului Seismic

Centrul de cercetare este o entitate stiintifica integrata in structura Facultatii de Constructii Civile Industriale si Agricole din cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti.
Membrii CERS sunt cadre didactice din UTCB, Departamentele Constructii de Beton Armat, Mecanica Structurilor, Constructii Metalice, Management si Grafica Inginereasca, Constructii Civile Inginerie Urbana si Tehnologie si colaboratori din afara UTCB.
CERS este parte a domeniului de cercetare inginerie civilă si reuneste cinci directii de cercetare:

Mai multe informații despre acest centru găsiți aici.


Centrul de Cercetare pentru structuri de beton

Centrul de cercetare este o entitate stiintifica integrata in structura Facultatii de Constructii Civile Industriale si Agricole din cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti.
Membrii CERS sunt cadre didactice din UTCB, Departamentul de Constructii de Beton Armat.
Laboratorul centrului este dotat cu echipamente si instalatii de masura care permit, pe langa desfasurarea unor sedinte de incercari demonstrative pentru studenti, si importante cercetari experimentale.
Laboratorul dispune de o larga gama de prese si pulsatoare, cu o capacitate de la cateva tf la 350tf, instalatii de precomprimare, sisteme de fixare a elementelor de incercare, instalatii de transport suspendat si la sol, echipamente diverse de masura si control.
In laborator se poate aborda o gama diversa de teste experimentale, de la incercari pentru stabilirea caracteristicilor mecanice ale otelurilor si betoanelor, pana la incercari pe modele de elemente structurale de beton armat de dimensiuni mici si medii, sub stari complexe de solicitare.
Principalele direcţii de cercetare ale centrului, susţinute şi de publicaţiile membrilor centrului şi contractele lor de cercetare, sunt următoarele:


Centrul de Cercetare al Departamentului de Matematica si Informatica

Centrul de cercetare este o entitate stiintifica integrata in structura Facultatii de Constructii Civile Industriale si Agricole din cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti.
Membrii CERS sunt cadre didactice din UTCB, Departamentului de Matematică și informatică. Mai multe informații despre acest centru de cercetare găsiți aici.


Laboratorul de Constructii Metalice

Acest laborator este parte a Departamentului de Construcții Metalice, Management și Grafică Inginerească. Aici își desfășoară activitatea experimentală în principal membrii Colectivului de Construcții Metalice dar și alți membri ai departamentului, ai Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole sau ai universității.
Hala are structura metalică, constituindu-se și într-un foarte bun suport didactic pentru cursurile de construcții metalice. Aceasta are o deschidere de 18m și patru travei de câte 6m, ceea ce permite realizarea unor încercări la scară naturală.
Principalele tipuri de încercări experimentale care se pot realiza în acest laborator sunt:


Centrul Naţional de Cercetare în Inginerie Seismică şi Vibraţii

Centrul de cercetare este o entitate ştiinţifică integrată în structura Facultăţii de Construcţii Civile Industriale şi Agricole din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti.
CNISV este parte a domeniului de cercetare Inginerie civilă şi reuneşte următoarele direcţii de cercetare: