Biblioteca

Lista publicațiilor pentru programele de studii universitare de licență organizate de către FAcultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole, poate fi consultată aici

Mai multe informații găsiți pe pagina Bibliotecii UTCB.