Practică

Anul III (CCIA, IUDR, IEC):

Practica de specialitate din anul III de studii este o disciplină obligatorie conform planurilor de învățământ de la programele de studii universitare de licență. Conform structurii anului universitar 2018-2019 al UTCB, practica se desfășoară în perioada 1 iulie – 26 iulie (CCIA și IUDR) și 1 iulie – 19 iulie (IEC). Metodologia de practică poate fi consultată aici.

Practica se desfășoară în cadrul organizat de către FCCIA . Practica se desfășoară pe baza unor convenții de practică încheiate între FCCIA și partenerul de practică. Lista partenerilor de practică și numărul de locuri disponibile la fiecare partener va fi publicată pe site până pe data de 1 iunie 2020.

Sudenții pot opta pentru următoarele variante de practică:

Toți studenţii, indiferent de programul de practică ales, se vor prezenta luni, în prima zi de practică, ora 9:00 în localul FCCIA (conform programului care se va afişa ulterior) pentru Instructajul privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă (SSM). După instructaj, studenții se vor deplasa la locurile în care îşi vor efectua practică.

Activitatea studentului în practică este evaluată prin colocviu de către o comisie formată din cel puțin două cadre didactice și este evaluată conform prevederilor din planul de învățământ. Colocviul de practică se susține în ultima zi de stagiu și de două ori în sesiunea de examene de după încheierea perioadei de practică prevăzută în graficul activităților didactice. La evaluare se ține seama de cunoștințele practice dobândite, calitatea raportului întocmit de student și de aprecierea responsabilului din partea partenerului de practică. Puteți găsi un model pentru raportul de practică aici.

Cadrele didactice care au în responsabilitate organizarea programului de practică sunt:
Conf. dr. ing. Daniel Stoica – prodecan FCCIA
Șef lucr. dr. ing. Alexandru Cezar Vlăduț