Practică

[28.07.2020] Stagiul de practică de specialitate 2020

a fost susținut în sistem online de Heidelberg Cement Romania S.A., HOLCIM ROMANIA, Saint-Gobain Construction Products Romania, PORR Construct, AICPS – POPP & ASOCIATII, Popp & Asociatii Inginerie Geotehnică, Profesional Construct, METROUL S.A., SBR Soletancha Bachy Fundatii SRL, Novart Engineering, PERI Romania SRL, DELTA PLUS ROMANIA SRL, SC CELLA COSIMEX SRL, AVENTUS DESIGN, SC BUDAN CONSTRUCTII SRL, Optim Project Management, Concelex, GLOBALWORTH, AICPS – SAIDEL Engineering, AICPS -DI&A Design, Consulting, AICPS – Altfel Construct, CONCEPT STRUCTURE,DB Engineering & Consulting GmbH, Geohidroconsult SRL, BBCGEOTECHNIC SRL, Terra Gage SRL, Asociația Română de Securitate și Sănătate în Muncă, Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri – Societatea Română de Geotehnică și Fundații.

Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole (FCCIA) mulțumește tuturor colaboratorilor din industria de profil, pentru susținerea activității de instruire profesională a viitorilor practicieni în domeniu.

[UPDATE – 06.07.2020] – Practica de specialitate

Referatul/Raportul de practică trebuie să trateze dezvoltat una din temele dezbătute pe platformă alături de companiile partenere și să cuprindă între 5 și 10 pagini.

 

 

Conform hotărârii Senatului UTCB din data de 11 iunie 2020, privind completarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea practicii în cadrul programelor de studii universitare de licență și masterat,  stagiul de practica se va desfășura în sistem online, după următoarea structura de organizare:

[Practica de domeniu] – în atenția studenților din anul I

Practica organizată de facultate se va desfășura în sistem online pe platforma Microsoft Teams, iar codurile de acces pentru această activitate sunt:

Data de desfășurare: 29.06.2020 – 10.07.2020, prima întâlnire având loc in echipele specificate, pe data de 29.06.2020 la orele 09.00

Modalitate de desfășurare: fiecare student va elabora un referat tehnic pe baza măsurătorilor primite de la cadrele didactice, și referințe bibliografice aferente. Studenții vor avea întâlniri tehnice cu cadrele didactice pe platforma digitala, în echipele dedicate lucrului pe grupe conform unui program prestabilit.

Colocviul de practică: se va susține in zilele de 9 și 10 iunie 2020 și se vor puncta calitatea lucrării elaborate și susținerea acesteia.

[Practica de specialitate] – în atenția studenților din anul III

Practica organizată de facultate se va desfășura în sistem online pe platforma Microsoft Teams, iar codul de acces in echipă este: sycwim7

Perioade de desfășurare:

Prima întâlnire va avea loc cu toți studenții luni 29.06.2020 la ora 10.00

Modalitate de desfășurare a activității de practica: studenții vor accesa echipa pe platformă și vor interacționa cu diferitele companii, dezbătând teme specifice. Companiile vor pune la dispoziția studenților materiale documentare care să îi ajute la elaborarea referatului  de practică. Fiecare întâlnire va fi coordonata de un cadru didactic din partea universității, care va avea in sarcina stocarea video a întâlnirii și monitorizarea prezenței studenților. Pentru a vizualiza lista provizorie de teme propuse și companii, accesați  echipa generate pe platforma digital a Microsoft Teams. Participarea la întâlnirile organizate de universitate nu este restricționată categoriilor de studenți care efectuează stagiul de practică în afara acestui program.

Alte situații:

Colocviul de practică: se va susține pe data de 17 iulie pentru specializare IEC și pe data de 24 iulie pentru specializările CCIA și IUDR. Susținerea va avea loc pe platforma digitala în cadrul echipei mai sus menționate, pentru toate tipurile de stagii de practică alese de studenți (în cadrul programului FCCIA, CONSIMAT sau în afara programelor FCCIA). La colocviul de practică studenții trebuie să prezinte:

Participarea la întâlnirile organizate de universitate nu este restricționată. Studenții care nu au ales altă opțiune de practică (CONSMAT sau în afara programelor FCCIA) vor întocmi un raport cu referire la activitatea aleasă.

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea practicii în cadrul programelor de studii universitare de licență și masterat poate fi consultată aici.

Completare Metodologiei privind organizarea și desfășurarea practicii în cadrul programelor de studii universitare de licență și masterat pentru organizarea și desfășurarea practicii în perioada de suspendare a activităților didactice față în față poate fi consultată aici.

Anexa 1 – Convenție cadru (care conține și planul de practică)

Anexa 2 – Cerere pentru efectuarea practicii de specialitate la organizație care nu are convenție încheiată cu facultate

Anexa 4 – Cerere pentru efectuarea practicii de specialitate în perioada situației de suspendare a activităților didactice față în față în cadrul unei companii