Practică

[Practica de domeniu] – în atenția studenților din anul I

[Practica de specialitate] – în atenția studenților din anul III CCIA și IUDR și studenților de anul II și III IMC

Pentru practică vă rugăm să accesați platforma Microsoft Teams, iar codul de acces în echipă este: roferb5

Perioade de desfășurare:

Prima întâlnire din cadrul programelor de practică va avea loc cu toți studenții luni 20.06.2022 la ora 10.00 în facultate, sălile fiind anunțate ulterior.

Colocviul de practică: se va susține pe data de 8 iulie pentru specializare IMC și pe data de 15 iulie pentru specializările CCIA și IUDR. Susținerea va avea loc fizic în facultate, pentru toate tipurile de stagii de practică alese de studenți (în cadrul programului FCCIA, POCU-UTCB sau în afara programelor FCCIA). La colocviul de practică studenții trebuie să prezinte:

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea practicii în cadrul programelor de studii universitare de licență și masterat poate fi consultată aici.

Completare Metodologiei privind organizarea și desfășurarea practicii în cadrul programelor de studii universitare de licență și masterat pentru organizarea și desfășurarea practicii în perioada de suspendare a activităților didactice față în față poate fi consultată aici.

Decizia Consiliul de Administrație nr.4013 din 14.05.2021 privind desfășurarea activităților didactice poate fi consultată aici.

Anexa 1 – Convenție cadru (care conține și planul de practică)

Anexa 3 – Model raport de practică

Anexa 4 – Cerere pentru efectuarea stagiilor de practică în perioada stării de alertă, de necesitate sau urgență în cadrul unei companii în afara programelor facultății