Practică

Anul III (CCIA, IUDR, IEC):

Practica de specialitate din anul III de studii este o disciplină obligatorie conform planurilor de învățământ de la programele de studii universitare de licență. Conform structurii anului universitar 2018-2019 al UTCB, practica se desfășoară în perioada 1 iulie – 26 iulie (CCIA și IUDR) și 1 iulie – 19 iulie (IEC). Metodologia de practică poate fi consultată aici.

Practica se desfășoară în cadrul organizat de către FCCIA la societăți comerciale și instituții publice cu activitate în domeniul construcțiilor (proiectarea construcțiilor, execuția și managementul lucrărilor de construcții, controlul calității în construcții). Practica se desfășoară pe baza unor convenții de practică încheiate între FCCIA și partenerul de practică. Lista partenerilor de practică și numărul de locuri disponibile la fiecare partener va fi publicată pe site până pe data de 15 mai. Studenții vor opta pentru un anumit partener de practică până la data de 30 mai 2019. Lista repartizării studenților către partenerii de practică va fi supusă aprobării decanatului și publicată pe site.

În cazul studenților care optează motivat pentru desfășurarea practicii la o anumită societate comercială din domeniul construcțiilor cu care FCCIA nu are încheiată o convenție de practică trebuie depuse la decanat următoarele documente:

Data limită pentru depunerea acestei documentații este 29 martie 2019. Dacă cererea este aprobată de către decanat, FCCIA va încheia o convenție de practică cu partenerul de practică. Termenul pentru încheierea acestor convenții este 30 aprilie 2019.

Un număr limitat de studenți pot opta pentru desfășurarea practicii în cadrul șantierului de reabilitare a clădirilor de la Schitul românesc Prodromu de la Muntele Athos, sub organizarea și coordonarea directă a domnului prodecan Daniel Stoica. Conform Constituției Republicii Athos la acest program pot participa exclusiv persoane creştin-ortodoxe de sex masculin. Informatii privind înscrierea găsiți aici. Informații privind programul de practică găsiți aici.

Toți studenţii, indiferent de programul de practică ales, se vor prezenta luni, 1 iulie 2019, ora 9:00 în localul FCCIA (conform programului care se va afişa ulterior) pentru Instructajul privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă (SSM). După instructaj, studenții se vor deplasa la locurile în care îşi vor efectua practică. Activitatea studentului în practică este evaluată prin colocviu de către o comisie formată din cel puțin două cadre didactice și este evaluată conform prevederilor din planul de învățământ. Colocviul de practică se susține în ultima zi de stagiu și de două ori în sesiunea de examene de după încheierea perioadei de practică prevăzută în graficul activităților didactice. La evaluare se ține seama de cunoștințele practice dobândite, calitatea raportului întocmit de student și de aprecierea responsabilului din partea partenerului de practică. Puteți găsi un model pentru raportul de practică aici.

Cadrele didactice care au în responsabilitate organizarea programului de practică sunt:
Conf. dr. ing. Daniel Stoica – prodecan FCCIA
Șef lucr. dr. ing. Alexandru Cezar Vlăduț

Lista studenți repartizați pe stagii de practică 2019. Urmează ca studenții să fie contactați de companii prin e-mail pentru a primi adresa exactă a locului unde se defășoară practica și contactul tutorelui.

Anunt pentru Instructajul SSM – 1 iulie 2019

Colocviul de practică:

  1. Studenții susțin Anexa 3 – Raportul de practică fie cărui cadru didactic supervizor desemnat pentru compania unde s-a efectuat practica. Raportul se predă în format fizic redactat la calculator.
  2. Anexa 4 – Fișa de evaluare se completează de tutori pentru fiecare student și este trimisă direct cadrului didactic supervizor, nu prin intermediul studenților
  3. Susținerea raportului de practică se va face vineri între orele 09.00 – 12.00 în sălile:
    • Comisia 1 sef lucr. dr. ing. Ana Maria GHIȚĂ, sef lucr. dr. ing.  Laura  CHEȚAN, asist.dr.ing. Teodor PAVLU – Sala P1a
    • Comisia 2 asist. Ionuț DAMIAN, asist. Sebastian ȘTEFĂNESCU, asist. Anca IONESCU – Sala I3

Listă cadre didactice supervizoare pentru fiecare companie în parte:
>