Practică

Anul III (CCIA, IUDR, IEC):

Practica de specialitate din anul III de studii este o disciplină obligatorie conform planurilor de învățământ de la programele de studii universitare de licență. Conform structurii anului universitar 2018-2019 al UTCB, practica se desfășoară în perioada 1 iulie – 26 iulie (CCIA și IUDR) și 1 iulie – 19 iulie (IEC). Metodologia de practică poate fi consultată aici.

Practica se desfășoară în cadrul organizat de către FCCIA la societăți comerciale și instituții publice cu activitate în domeniul construcțiilor (proiectarea construcțiilor, execuția și managementul lucrărilor de construcții, controlul calității în construcții). Practica se desfășoară pe baza unor convenții de practică încheiate între FCCIA și partenerul de practică. Lista partenerilor de practică și numărul de locuri disponibile la fiecare partener va fi publicată pe site până pe data de 15 mai. Studenții vor opta pentru un anumit partener de practică până la data de 30 mai 2019. Lista repartizării studenților către partenerii de practică va fi supusă aprobării decanatului și publicată pe site.

În cazul studenților care optează motivat pentru desfășurarea practicii la o anumită societate comercială din domeniul construcțiilor cu care FCCIA nu are încheiată o convenție de practică trebuie depuse la decanat următoarele documente:

Data limită pentru depunerea acestei documentații este 29 martie 2019. Dacă cererea este aprobată de către decanat, FCCIA va încheia o convenție de practică cu partenerul de practică. Termenul pentru încheierea acestor convenții este 30 aprilie 2019.

Studenți care au depus documentele necesare efecturăii practicii în afara programelor facultății și au fost acceptați de decanat:  Nicoară Călin, Lungu Irina Mara, Cristea Andreea Cătălina, Neagu Alexandru, Vizanție Tamara Adelina, Bălună Mihai Petrișor, Gunescu Alex David, Deaconu Dan Ioan, Mandiuc Daniel Alexandru, Duță Alexandru David, Cocină Victor Gabriel, Pițu Andrei, Stănoiu Anca Maria

Un număr limitat de studenți pot opta pentru desfășurarea practicii în cadrul șantierului de reabilitare a clădirilor de la Schitul românesc Prodromu de la Muntele Athos, sub organizarea și coordonarea directă a domnului prodecan Daniel Stoica. Conform Constituției Republicii Athos la acest program pot participa exclusiv persoane creştin-ortodoxe de sex masculin. Informatii privind înscrierea găsiți aici. Informații privind programul de practică găsiți aici.

Toți studenţii, indiferent de programul de practică ales, se vor prezenta luni, 1 iulie 2019, ora 9:00 în localul FCCIA (conform programului care se va afişa ulterior) pentru Instructajul privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă (SSM). După instructaj, studenții se vor deplasa la locurile în care îşi vor efectua practică. Activitatea studentului în practică este evaluată prin colocviu de către o comisie formată din cel puțin două cadre didactice și este evaluată conform prevederilor din planul de învățământ. Colocviul de practică se susține în ultima zi de stagiu și de două ori în sesiunea de examene de după încheierea perioadei de practică prevăzută în graficul activităților didactice. La evaluare se ține seama de cunoștințele practice dobândite, calitatea raportului întocmit de student și de aprecierea responsabilului din partea partenerului de practică. Puteți găsi un model pentru raportul de practică aici.

Cadrele didactice care au în responsabilitate organizarea programului de practică sunt:
Conf. dr. ing. Daniel Stoica – prodecan FCCIA
Șef lucr. dr. ing. Alexandru Cezar Vlăduț

În vara anului 2018 studenții anului III au efectuat practica în birouri de proiectare si consultanță, companii de execuție și în administrația publică.
Mulțumim partenerilor noștri pentru sprijinirea formării profesionale a tinerilor ingineri: Bog’Art, Constructii Erbasu, Globalworth, Henkel, Octagon Contracting & Engineering, PORR CONSTRUCT SRL, Soletanche Bachy, Somaco Grup Prefabricate, Petcu Construct, TGC group, Vitalis Consulting, HeidelbergCement Romania, Asociatia Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri, Ax Design, Allied Engineers Grup, Arcadia, Concept Structure, DI&A Design, Consulting, Leviatan Design, Popp & Asociatii, Altfel Construct, DCTS Structuri, Details Constar, Ideea Proiect, Mirogrup, Popp&Asociatii Inginerie Geotehnică, SET Structural Engineering and Technology, Ing Proiect Management și Inspectoratul de Stat in Constructii.