Programare sesiune

[30 mai 2020] Programarea examenelor în sesiunea 2-26 iunie 2020, programe de studii universitare de licență şi de master

Predarea proiectelor se va face conform următorului anunț:

Pentru accesul la clasele online Microsoft Teams ale examenelor aferente disciplinelor studiate în semestrul I, studenţii vor utiliza codurile de acces specificate în dreptul fiecărei discipline. Pentru acces, urmăriți în Microsoft Teams, secţiunile “Join or create a team >> Join a team with a code”. Pentru evitarea erorilor, vă recomandăm să preluați codurile cu copy/paste.
Pentru buna organizare a examinării la disciplinele restante din semestrul I, studenţii vor completa formularele de preinscriere (link-urile mai jos), specializările CCIA, IUDR şi IMC/IEC şi master (toate programele). Preinscrierea automatizată online se va încheia duminica 24 mai, orele 24.00.

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi titularul disciplinei.
Recomandăm conectarea la echipa de examinare, in sistemul online Microsoft Teams, cu cel puţin 15 minute înainte de ora de începere a examenului.

Pentru actualizări vă rugăm să urmăriți periodic site-ul.