Programare sesiune

Pentru actualizări vă rugăm să urmăriți periodic site-ul și avizierele FCCIA.

Programe de studii universtiare de licență:

Constructii civile, industriale si agricole, an 4
Inginerie urbană și dezvoltare regională, Inginerie economică în construcții, an 4