Inginerie Urbană şi Dezvoltare Regională (IUDR)

Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională (domeniul de studii Inginerie civilă) – o specializare gândită pentru formarea de ingineri specializați în urbanism și proiecte pentru dezvoltare locală și regională. Absolvenții acestui program de studiu pot coordona în cadrul administrației publice locale și centrale proiectele care vizează infrastructura localităților, elaborează studii de fundamentare a planurilor de urbanism și a proiectelor integrate de dezvoltare urbană și studii pentru fundamentarea investițiilor publice și private, planifică, organizează și gestionează resursele pentru lucrări de construcții. Este cea mai tânără specializare a FCCIA special concepută pentru a răspunde cerințelor actuale de dezvoltare a României în contextul integrării europene prin pregătirea de ingineri pentru administrație publică, proiectare și execuție.

Studiile la acest program de licență din domeniul Inginerie Civilă sunt organizate pe durata a patru ani universitari și se desfășoară în sediul facultății din b-dul Lacul Tei 124, Sector 2, București.

Alege acestă specializare dacă dorești să profesezi ca inginer constructor în următoarele domenii:
a) ingineria urbană;
b) administrația publică;
c) proiectarea clădirilor;
d) execuția clădirilor;
e) managementul lucrărilor de construcții;
f) întreținerea și exploatarea construcțiilor.

Plan de învățământ   AU 2021-2022

Competente