Proiectul DARE

Prin proiectul DARE ne propunem să cream un model de integrare în mediul universitar al studenților aflați în grupuri dezavantajate care abandonează cursurile în primii ani de la înscriere cu ajutorul sentimentului de apartenență.

Obiectivele și activitățile se completează reciproc creând o experiență complementară a celei academice și vor aduce un plus pe partea de programe remediale, activități de îndrumare, sprijin, dezvoltare personală, dezvoltare a competențelor socio-emotionale. De asemenea se vor derula campanii de conștientizare, workshop-uri în domenii specifice, vizite de studiu și nu în ultimul rând programe de consiliere profesională și orientare în carieră pentru studenții Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole. De asemenea, prin implementarea obiectivelor propuse se crează un mediu propice de desfașurarea a activităților extra-curriculare prin dotarea unei săli a facultății dedicată acestui tip activități.

Prin implementarea activitatilor proiectului DARE se urmărește reducerea abandonului scolar în primul an de studiu al studentilor aflati in grupuri dezavantajate și integrarea lor în rândul celorlalte grupuri de studenti.

Când au loc activitățile?

Cum particip la proiect?

Cum mă înscriu?