Admitere programe de master FCCIA

7 iulie 2020

[4 iunie 2021] Admitere programe de studii de master FCCIA 2021

Organizarea examenului de admitere la toate programele de studii de master din Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (FCCIA) în sesiunea iulie 2021, se realizează prin platforma online pusă la dispoziţie de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB) https://admitere.utcb.ro/master/. Admiterea se realizează prin concurs în baza mediilor obţinute de candidat, în baza prevederilor “Metodologiei privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și master la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB)” aprobată prin hotărârea Senatului UTCB din data de 22 mai 2020.

Candidaţii la cele şase programe de studii de master organizate de Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (FCCIA) şi anume Inginerie structurală (IS), Ingineria clădirilor (IC), Managementul proiectelor în construcții (MPC), Proiectarea construcțiilor civile și industriale în zone seismice (PCCIZS), Tehnologia şi managementul lucrărilor de construcţii (TMLC) şi Dezvoltare urbană și regională (DUR), vor parcurge etapele de înscriere 100% online, în zilele de 12, 13  și 14 iulie a.c. Publicarea rezultatelor concursului va avea loc pe data de 23 iulie a.c.

Este de dorit ca aplicantul să opteze în ordinea preferinței pentru un grup de programe de master, decizia privitoare la activarea unui anumit program fiind luată de către Consiliul FCCIA în baza reglementărilor interne.

Proba orală a concursului, constă în transmiterea prin intermediul platformei online de înscriere, a eseului vocaţional. Eseul vocaţional se va referi la: (i) studiile și activitatea anterioară a candidatului, (ii) argumentarea alegerii programului de studiu, (iii) planul personal de educație și pregătire profesională, şi (iv) planul de dezvoltare a carierei.

Eseul vocaţional va fi evaluat de comisia de concurs urmărind următoarele criterii: (i) competențele tehnice dobândite prin prisma programelor de studiu urmate anterior și relevanța acestora pentru programul de studii de master ales, (ii) motivația de studiu și legăturile anterioare și prezente ale candidatului cu domeniul programului de studiu ales, şi (iii) corespondența între programul de studiu și planul de dezvoltare a carierei. Candidatul va elabora eseul vocaţional în limita a trei pagini.

Informaţii complete pot fi regăsite aici.

Urmăriţi periodic actualizarea informaţiilor, pe pagina de internet a facultăţii.

[7 iulie 2020] Organizarea admiterii la programele de studii de master

Organizarea examenului de admitere la toate programele de studii de master din Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (FCCIA) în sesiunea iulie 2020, se realizează prin platforma online pusă la dispoziţie de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB) https://admitere.utcb.ro/master/. Admiterea se realizează prin concurs în baza mediilor obţinute de candidat, în baza prevederilor “Metodologiei privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și master la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB)” aprobată prin hotărârea Senatului UTCB din data de 22 mai 2020.

Candidaţii la cele şase programe de studii de master organizate de Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (FCCIA) şi anume Inginerie structurală (IS), Ingineria clădirilor (IC), Managementul proiectelor în construcții (MPC), Proiectarea construcțiilor civile și industriale în zone seismice (PCCIZS), Tehnologia şi managementul lucrărilor de construcţii (TMLC) şi Dezvoltare urbană și regională (DUR), vor parcurge etapele de înscriere 100% online, în zilele de 15 şi 16 iulie a.c. Publicarea rezultatelor concursului va avea loc pe data de 17 iulie a.c.

Proba orală a concursului, constă în transmiterea prin intermediul platformei online de înscriere, a eseului vocaţional. Eseul vocaţional se va referi la: (i) studiile și activitatea anterioară a candidatului, (ii) argumentarea alegerii programului de studiu, (iii) planul personal de educație și pregătire profesională, şi (iv) planul de dezvoltare a carierei.

Eseul vocaţional va fi evaluat de comisia de concurs urmărind următoarele criterii: (i) competențele tehnice dobândite prin prisma programelor de studiu urmate anterior și relevanța acestora pentru programul de studii de master ales, (ii) motivația de studiu și legăturile anterioare și prezente ale candidatului cu domeniul programului de studiu ales, şi (iii) corespondența între programul de studiu și planul de dezvoltare a carierei. Candidatul va elabora eseul vocaţional în limita a trei pagini.

Informaţii complete pot fi regăsite in Brosura Admitere Master UTCB 2020.

Urmăriţi periodic actualizarea informaţiilor, pe pagina de internet a facultăţii.