Admitere programe de master FCCIA

7 iulie 2020
[3 septembrie 2022] Admitere programe de studii universitare de masterat FCCIA 2022/ sesiunea septembrie 2022 Susținerea probei orale- interviu vocațional, în vederea admiterii la programele de master FCCIA 2022-2023, se va realiza în fața comisiei de admitere, prin comunicare electronică în timp real, în ambele sensuri, prin intermediul platformei digitale Microsoft Teams pusă la dispoziție de Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB). Proba interviului vocațional va avea loc pentru toate programele universitare de masterat FCCIA, joi 8 septembrie, de la orele 11.00, după cum urmează: (1) Program de master „Inginerie structurală”– link acces (2) Programe de master „Tehnologia si managementul lucrărilor de construcții” și (3) „Managementul proiectelor în construcții”– link acces (4) Program de master „Dezvoltare urbană și regională”– link acces. Pentru accesul la echipele online Microsoft Teams, candidații vor utiliza linkurile de acces specificate în dreptul fiecărei specializări. Recomandăm conectarea la sistemul online Microsoft Teams, cu cel puţin 15 de minute înainte de ora de începere a probei orale de admitere- interviu vocațional. [25 iulie 2022] Admitere programe de studii universitare de masterat FCCIA 2022
Susținerea probei orale- interviu vocațional, în vederea admiterii la programele de master FCCIA 2022-2023, se va realiza în fața comisiei de admitere, prin comunicare electronică în timp real, în ambele sensuri, prin intermediul platformei digitale Microsoft Teams pusă la dispoziție de Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB).
Proba interviului vocațional va avea loc pentru toate programele universitare de masterat FCCIA, marți 26 iulie, de la orele 13.00, după cum urmează:
(1) Program de master „Inginerie structurală”link acces
(2) Programe de master „Tehnologia si managementul lucrărilor de construcții” și (3) „Managementul proiectelor în construcții”link acces
(4) Program de master „Dezvoltare urbană și regională”link acces
Pentru accesul la echipele online Microsoft Teams, candidații vor utiliza linkurile de acces specificate în dreptul fiecărei specializări.
Recomandăm conectarea la sistemul online Microsoft Teams, cu cel puţin 15 de minute înainte de ora de începere a probei orale de admitere- interviu vocațional.
[7 iulie 2022] Admitere programe de studii universitare de masterat FCCIA 2022
În atenția candidaților la programele de studii universitare de masterat FCCIA (absolvenți de licență ai UTCB, în anul universitar curent 2021-2022): în cazul în care candidatul (absolvent al UTCB, serie curentă 2021-2022) nu dispune de documente solicitate pentru înscriere în platforma online https://admitere.utcb.ro/master/ (documente de studiu aflate in custodia universității: diploma de bacalaureat, adeverința de absolvire), înscrierea la admiterea pentru programele de master FCCIA 2022-2023, se va face prin completarea unei declarații pe proprie răspundere (disponibilă pentru descărcare în platforma de admitere). Declarația completata se va încărca în campurile destinate documentelor de studiu menționate mai sus.
Susținerea probei orale- interviu vocațional, în vederea admiterii la programele de master FCCIA 2022-2023, se va realiza în fața comisiei de admitere, prin comunicare electronică în timp real, în ambele sensuri, prin intermediul platformei digitale Microsoft Teams pusă la dispoziție de Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB).
Proba interviului vocațional va avea loc pentru toate programele universitare de masterat FCCIA, marți 12 iulie, de la orele 14.00, după cum urmează:
(1) Program de master „Inginerie structurală”link acces
(2) Programe de master „Tehnologia si managementul lucrărilor de construcții” și (3) „Managementul proiectelor în construcții”link acces
(4) Program de master „Dezvoltare urbană și regională”link acces
Pentru accesul la echipele online Microsoft Teams, candidații vor utiliza linkurile de acces specificate în dreptul fiecărei specializări.
Recomandăm conectarea la sistemul online Microsoft Teams, cu cel puţin 15 de minute înainte de ora de începere a probei orale de admitere- interviu vocațional.
Candidații se vor identifica cu cartea de identitate și se vor asigura că sistemul de comunicare este funcțional- audio și video.
Informații despre programele noastre de master pot fi regăsite aici https://civile.utcb.ro/vreau-sa-devin-student/studii-de-master/ .
Urmăriţi periodic actualizarea informaţiilor pe pagina de internet a facultăţii.
[4 iunie 2021] Admitere programe de studii de master FCCIA 2021 Organizarea examenului de admitere la toate programele de studii de master din Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (FCCIA) în sesiunea iulie 2021, se realizează prin platforma online pusă la dispoziţie de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB) https://admitere.utcb.ro/master/. Admiterea se realizează prin concurs în baza mediilor obţinute de candidat, în baza prevederilor “Metodologiei privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și master la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB)” aprobată prin hotărârea Senatului UTCB din data de 22 mai 2020. Candidaţii la cele şase programe de studii de master organizate de Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (FCCIA) şi anume Inginerie structurală (IS), Ingineria clădirilor (IC), Managementul proiectelor în construcții (MPC), Proiectarea construcțiilor civile și industriale în zone seismice (PCCIZS), Tehnologia şi managementul lucrărilor de construcţii (TMLC) şi Dezvoltare urbană și regională (DUR), vor parcurge etapele de înscriere 100% online, în zilele de 12, 13  și 14 iulie a.c. Publicarea rezultatelor concursului va avea loc pe data de 23 iulie a.c. Este de dorit ca aplicantul să opteze în ordinea preferinței pentru un grup de programe de master, decizia privitoare la activarea unui anumit program fiind luată de către Consiliul FCCIA în baza reglementărilor interne. Proba orală a concursului, constă în transmiterea prin intermediul platformei online de înscriere, a eseului vocaţional. Eseul vocaţional se va referi la: (i) studiile și activitatea anterioară a candidatului, (ii) argumentarea alegerii programului de studiu, (iii) planul personal de educație și pregătire profesională, şi (iv) planul de dezvoltare a carierei. Eseul vocaţional va fi evaluat de comisia de concurs urmărind următoarele criterii: (i) competențele tehnice dobândite prin prisma programelor de studiu urmate anterior și relevanța acestora pentru programul de studii de master ales, (ii) motivația de studiu și legăturile anterioare și prezente ale candidatului cu domeniul programului de studiu ales, şi (iii) corespondența între programul de studiu și planul de dezvoltare a carierei. Candidatul va elabora eseul vocaţional în limita a trei pagini. Informaţii complete pot fi regăsite aici. Urmăriţi periodic actualizarea informaţiilor, pe pagina de internet a facultăţii. [7 iulie 2020] Organizarea admiterii la programele de studii de master Organizarea examenului de admitere la toate programele de studii de master din Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (FCCIA) în sesiunea iulie 2020, se realizează prin platforma online pusă la dispoziţie de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB) https://admitere.utcb.ro/master/. Admiterea se realizează prin concurs în baza mediilor obţinute de candidat, în baza prevederilor “Metodologiei privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și master la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB)” aprobată prin hotărârea Senatului UTCB din data de 22 mai 2020. Candidaţii la cele şase programe de studii de master organizate de Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (FCCIA) şi anume Inginerie structurală (IS), Ingineria clădirilor (IC), Managementul proiectelor în construcții (MPC), Proiectarea construcțiilor civile și industriale în zone seismice (PCCIZS), Tehnologia şi managementul lucrărilor de construcţii (TMLC) şi Dezvoltare urbană și regională (DUR), vor parcurge etapele de înscriere 100% online, în zilele de 15 şi 16 iulie a.c. Publicarea rezultatelor concursului va avea loc pe data de 17 iulie a.c. Proba orală a concursului, constă în transmiterea prin intermediul platformei online de înscriere, a eseului vocaţional. Eseul vocaţional se va referi la: (i) studiile și activitatea anterioară a candidatului, (ii) argumentarea alegerii programului de studiu, (iii) planul personal de educație și pregătire profesională, şi (iv) planul de dezvoltare a carierei. Eseul vocaţional va fi evaluat de comisia de concurs urmărind următoarele criterii: (i) competențele tehnice dobândite prin prisma programelor de studiu urmate anterior și relevanța acestora pentru programul de studii de master ales, (ii) motivația de studiu și legăturile anterioare și prezente ale candidatului cu domeniul programului de studiu ales, şi (iii) corespondența între programul de studiu și planul de dezvoltare a carierei. Candidatul va elabora eseul vocaţional în limita a trei pagini. Informaţii complete pot fi regăsite in Brosura Admitere Master UTCB 2020. Urmăriţi periodic actualizarea informaţiilor, pe pagina de internet a facultăţii.