Desfășurarea activității în secretariatul FCCIA

16 martie 2020

 

 

Pentru asigurarea funcționării continue a secretariatului FCCIA se iau următoarele măsuri:

1) Cererile către Secretariatul FCCIA sau decanatul FCCIA se adresează numai online, la adresa de e-mail secretariat.civile@utcb.ro;

2) Programul de lucru cu publicul al Secretariatului FCCIA se restrânge astfel: luni până vineri, între orele 10.00 – 12.00. Prezentarea la ghișeu se face numai în situații bine justificate;

3) Plățile taxelor se vor face numai prin virament bancar.

Plățile taxelor de înmatriculare, școlarizare, re-examinare, confirmare studii etc. se pot achita astfel:
a)la Banca Comercială Română (BCR) sector 2, cu următoarele detalii:
– cont IBAN RO06RNCB0073005630380004,
– beneficiar UTCB, Cod fiscal 4266570.
– explicație: nume și prenume student, ce reprezintă taxa achitată, facultate și CNP.
b) la Trezoreria statului sector 2, cu următoarele detalii:
– cont IBAN RO57TREZ70220F330500XXXX
– beneficiar UTCB, Cod fiscal 4266570
– explicație: nume și prenume student, ce reprezintă taxa achitată, facultate și CNP

Pentru aceste plăți trebuie trimisă pe e-mail la secretariatul facultății (secretariat.civile@utcb.ro) dovada plății, pentru certificare.

Adrese utile Secretariat Rectorat:
– eliberări diplome: doina.rusu@utcb.ro
– studenți străini: liliana.popescu@utcb.ro