Desfășurarea activității în secretariatul FCCIA Secretariat FFCIA