Susţinerea examenului de disertaţie

9 iunie 2020

[3 septembrie 2021] Organizarea examenului de disertaţie- sesiunea septembrie 2021

Susţinerea examenului de disertaţie la toate programele de master din Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (FCCIA) va avea loc în perioada 8-10 septembrie 2021 și se realizează în sistem online, prin platforma digitală Microsoft Teams.
Studenţii masteranzi se vor asigura că au transmis în prealabil, prin e-mail la Secretariatul FCCIA secretariat.fccia@utcb.ro, cererea de înscriere la examen https://civile.utcb.ro/sunt-student/formulare/.
Studenţii masteranzi vor transmite lucrarea de disertaţie secretariatului comisiei, insoţită de declaraţia de originalitate a lucrării– ambele prin e-mail, în format digital tip-Portable Document Format (PDF).
Pentru accesul la echipele online Microsoft Teams, studenţii înscriși vor utiliza codurile de acces specificate în dreptul fiecărui program de master astfel:

Pentru acces, urmăriți în Microsoft Teams, secţiunile “Join or create a team >> Join a team with a code”. Pentru evitarea erorilor, vă recomandăm să preluați codurile cu copy/paste. Recomandăm conectarea la sistemul online Microsoft Teams, cu cel puţin 15 de minute înainte de ora de începere a examenului. Pentru actualizarea informației vă recomandăm să urmariți periodic pagina de internet a facultății.

[14 iulie 2020] Eliberarea adeverinței de absolvire a studiilor la ciclul al II- lea master

Adeverința de absolvire se eliberează de către Secretariatul Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole (FCCIA) în regim online. Solicitarea se va transmite prin e-mail la adresa secretariat.civile@utcb.ro.

[12 iunie 2020] Organizarea examenului de disertaţie- sesiunea iunie 2020

Susţinerea examenului de disertaţie la toate programele de master din Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (FCCIA) in sesiunea iunie 2020, se realizează în sistem online, prin platforma digitală Microsoft Teams.
Studenţii masteranzi se vor asigura că au transmis în prealabil, prin e-mail la Secretariatul FCCIA secretariat.civile@utcb.ro, cererea de înscriere la examen https://civile.utcb.ro/sunt-student/formulare/.
Studenţii masteranzi vor transmite lucrarea de disertaţie secretariatului comisiei, insoţită de declaraţia de autenticitate- ambele prin e-mail, în format digital tip-Portable Document Format (PDF).
Pentru accesul la echipele online Microsoft Teams, studenţii vor utiliza codurile de acces specificate în dreptul fiecărui program de master.
Pentru acces, urmăriți în Microsoft Teams, secţiunile “Join or create a team >> Join a team with a code”. Pentru evitarea erorilor, vă recomandăm să preluați codurile cu copy/paste.
Recomandăm conectarea la sistemul online Microsoft Teams, cu cel puţin 15 de minute înainte de ora de începere a examenului.

[9 iunie 2020]:

În vederea susţinerii examenului de disertaţie in sesiunea iunie 2020, la toate programele de master din Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (FCCIA), studenţii masteranzi vor transmite prin e-mail la Secretariatul FCCIA secretariat.civile@utcb.ro, cererea de înscriere la examenul de disertaţie- “Înscriere examen disertaţie”, disponibilă la adresa https://civile.utcb.ro/sunt-student/formulare/.

Urmăriţi periodic actualizarea informaţiilor pe pagina de internet a facultăţii.