Misiune și obiective IUDR

Misiunea specializarii IUDR

Misiunea didactică a specializării IUDR constă în formarea de ingineri constructori, specialişti tehnici pregătiţi atât pentru administraţia publică cât si pentru firmele de proiectare, consultanță şi execuţie din domeniul ingineriei civile. Aceștia vor lucra în echipă împreună cu arhitecți, urbaniști, economiști și juriști în proiectele de dezvoltare urbană şi regională, cu finanţare publică sau privată.

Potrivit competenţelor dobândite în timpul studiilor, absolvenţii IUDR vor asigura și fundamentarea tehnică şi catalizarea proceselor de realizare a parteneriatului public privat, în procesul complex de realizare a investiţiilor. După realizarea investițiilor aceștia vor fi implicați și în fazele de întreţinere şi operare a acestor proiecte.

Absolvenţii specializării au cunoştinţe teoretice solide şi abilităţi practice şi de cercetare, care să le asigure accesul ca profesionişti pe piaţa muncii, în mediul european concurenţial actual, în toate etapele dezvoltării unei investiţii, pornind de la faza de iniţiere, proiectare, până la execuţie, consultanţă şi asistenţă tehnică.

Misiunea de cercetare ştiinţifică este văzută ca o componentă esenţială a procesului de perfecţionare profesională continuă a corpului profesoral şi ca o modalitate de întărire a poziţiei specializării, a facultăţii şi universităţii, în aria europeană a învăţământului superior.

Misiunea specializarii IUDR este susținută prin:

Obiectivul General

Noi educăm ingineri constructori, cu competențe pentru toate fazele de realizare și întreținere a proiectelor:

Obiectivele specifice ale programului de studii sunt: