Bursa CDS

14 noiembrie 2023

Reguli generale

Aplicabilitate:

Beneficii:

Responsabilități:

Termen limita de înscriere:

Condiții accesare bursa CDS

Media aritmetică a semestrului precedent, media notelor de la disciplinele construcții de beton și metal și nota test CDS)

Condiții de păstrare a bursei

Beneficii burse

Condiții încetare colaborare

În cazul în care studentul nu respectă condițiile de la punctul 2 contractul de furnizare a burselor încetează de drept din luna în care una dintre condiții nu mai este respectată.

Clauze speciale

Beneficiarul bursei se obligă prin angajament de plată să restituie sumele primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele de inflație, în caz de nerespectare a obligațiilor asumate prin contractul de angajare în cadrul societății CDS încheiat la finalizarea studiilor în măsura în care primește recomandarea de angajare, conform art. 4.5 din Instrucțiunea de aplicare a Legii nr. 376/2004 aprobată prin Ordinul M.F.P. nr. 1759/2004.

Mod de aplicare pentru bursa

Se completează cererea de aplicare pentru bursă și se trimite semnată și scanată pe adresa de mail office@cds.com.ro.