Interviul vocațional

15 iulie 2023

Comisii de examinare pentru proba – interviu vocațional

Examen de admitere – programe de studii universitare de masterat

Proba interviului vocațional se susține prin intermediul platformei digitale Microsoft Teams, pusă la dispoziție de Universitatea Tehnică de Construcții București, prin comunicare în timp real, în ambele sensuri. Candidații se vor asigura că dispun de mijloace de interacțiune audio și video, funcționale. Se recomandă conectarea la proba interviului, cu 15 minute înaintea orei de începere.

Sesiunea septembrie 2023

11 septembrie 2023, orele 14.00

Program de studii:   Inginerie Structurală (IS)

Comisia 1:

Link Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aCKARcZWS8Y3F_q0gO4Ic817dBSGZefSQBAQV5ZLg_A01%40thread.tacv2/1692781912247?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%22823facd9-31cd-44ab-ad4c-a62b010499e7%22%7d

Program de studii: Dezvoltare Urbană și Regională (DUR)

Comisia 2:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aUPsGU8jjtsAUawFexR4qWvPIq5PmXHSjH-FXqbiP1wo1%40thread.tacv2/1692781976874?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%22823facd9-31cd-44ab-ad4c-a62b010499e7%22%7d

Program de studii: Tehnologia și Managementul Lucrărilor de Construcții (TMLC)

Comisia 3:

Link Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aW7jYdwmwGTEMYmafHEXS0wUaFiN496r2JCaQ6mW_OZs1%40thread.tacv2/1692781862440?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%22823facd9-31cd-44ab-ad4c-a62b010499e7%22%7d

Program de studii: Managementul Proiectelor în Construcții (MPC)

Comisia 4:

Link Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3azGhUn7CmX3H5uUWBVpxdfgMviPo-vtqxqTCT7VQBmKg1%40thread.tacv2/1692781683427?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%22823facd9-31cd-44ab-ad4c-a62b010499e7%22%7d

Program de studii: Reprezentare Digitală și Managementul Informațiilor în Construcții  (BIM)

Comisia 5:

Link Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aEEHrTMT5sr5Ay8q93AMyB38fC3Z16jL6irIMqvzVue81%40thread.tacv2/1692781628624?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%22823facd9-31cd-44ab-ad4c-a62b010499e7%22%7d