Interviul vocațional

11 iulie 2022

Program de studii: Inginerie Structurală (IS)
Comisia 1:
conf. univ. dr .ing. Ruxandra Enache– președinte
ș.l. univ. dr. ing. Dragoș Voiculescu
ș.l. univ. dr. ing. Eugen Lozincă
Link 20 sept. 2022/10.00:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3al9BY4KmMUAesby714zWW001SFYUHmz4S1fID08jamS01%40thread.tacv2/1663176774052?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%22823facd9-31cd-44ab-ad4c-a62b010499e7%22%7d

Program de studii: Dezvoltare Urbană și Regională (DUR)
Comisia 2:
conf. univ. dr. ing. Florian Gaman- președinte
ș.l. univ. dr. ing. Monica Briciu
ș.l. univ. dr. ing. Mihaela Aldea
Link 20 sept. 2022/10.00:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3atqzi4cqLX-zjMzsR9h8RkQ7WGcbakl3iLQ9n3W5J4DU1%40thread.tacv2/1663177042366?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%22823facd9-31cd-44ab-ad4c-a62b010499e7%22%7d

Program de studii: Tehnologia și Managementul Lucrărilor de Construcții (TMLC)
Managementul Proiectelor în Construcții (MPC)
Comisia 3:
conf. univ.dr.ing. Mădălina Stoian – președinte
ș.l. univ. dr. ing. Raluca Grasu
ș.l. univ. dr. ing. Iulian Spătărelu
Link 20 sept. 2022/10.00:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3alMU8XICHdxeMj8D9ttFjdFTgO6x91jfajftrcqukNwc1%40thread.tacv2/1663177188959?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%22823facd9-31cd-44ab-ad4c-a62b010499e7%22%7d