Sesiunea științifică studențească Managementul Proiectelor în Construcții

10 iunie 2021

În luna iunie 2021 va avea loc la FCCIA sesiunea științifică studențească Managementul Proiectelor în Construcții. Cu acest prilej studenții și profesorii îndrumători isi vor prezenta rezultatele cercetarilor intreprinse in domeniul managementului in cadrul programelor de studii universitare de master sau licență. Mai multe informații găsiți aici.

Se vor acorda trei premii, in valoare de 500 Euro fiecare, din partea Asociatiei IPMA Romania (https://www.ipma.ro/), constand in participarea gratuita la examenul de certificare internationala de nivel D din cadrul Asociatiei Internationale de Managementul Proiectelor (I.P.M.A.).