Noutăți FCCIA

10 iunie 2022

[22 septembrie 2023] Repartizarea studenților anului I FCCIA  (programe de studii de licență și de masterat) în cadrul formațiilor de studiu 2023-2024

Repartizarea studenților anului I FCCIA este diponibilă aici.

[22 septembrie 2023] Nou program de studii universitare de masterat la FCCIA: Reprezentare digitală și managementul informațiilor în construcții (BIM)

Începând cu anul universitar 2023-2024, Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole (FCCIA), organizează un nou program de studii masterale, intitulat „Reprezentare digitală și managementul informațiilor în construcții (BIM)”. Programul este structurat pe trei semestre de studiu. Disciplinele prevăzute în planul de învățământ abordează tematici cu un grad mare de noutate pentru industria construcțiilor, utilizând instrumente inovative și integrate, de reprezentare în limbaj digital a informațiilor în toate etapele de realizare a construcțiilor civile. Programul de studii beneficiază de cooperarea cu industria de profil, Universitatea Tehnică de Construcții București fiind un membru activ al Cluster TEC.

[21 septembrie 2023] Anul universitar 2023-2024 la FCCIA

Listele integrate ale candidaților admiși la programele de studii universitare de licență și de masterat ale FCCIA, pot fi consultate aici . Orarul activităților didactice prevăzute în semestrul I al anului universitar 2023-2024 este disponibil aici.  Codurile digitale ale disciplinelor cu susținere online precum și alte informații de interes, vor fi regăsite în Grup oficial studenți FCCIA– disponibil pe platforma digitală Microsoft Teams pusă la dispoziție de universitate (tutoriale puse la dispoziție de producător, disponibile aici). Accesul se realizează exclusiv pe baza contului instituțional de e-mail (cod de conectare 03jjq97 ).

[27 septembrie 2022] Generarea conturilor instituționale de e-mail pentru studenții masteranzi ai anului I de studii

Pentru crearea conturilor instituționale de e-mail, studenții anului I – master, trebuie să completeze următorul formular https://forms.office.com/r/B5bttTMqwh

[25 iulie 2022] Admitere programe de studii universitare de masterat FCCIA 2022

Susținerea probei orale- interviu vocațional, în vederea admiterii la programele de master FCCIA 2022-2023, se va realiza în fața comisiei de admitere, prin comunicare electronică în timp real, în ambele sensuri, prin intermediul platformei digitale Microsoft Teams pusă la dispoziție de Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB).
Proba interviului vocațional va avea loc pentru toate programele universitare de masterat FCCIA, marți 26 iulie, de la orele 13.00, după cum urmează:
(1) Program de master „Inginerie structurală”link acces
(2) Programe de master „Tehnologia si managementul lucrărilor de construcții” și (3) „Managementul proiectelor în construcții”link acces
(4) Program de master „Dezvoltare urbană și regională”link acces
Pentru accesul la echipele online Microsoft Teams, candidații vor utiliza linkurile de acces specificate în dreptul fiecărei specializări.
Recomandăm conectarea la sistemul online Microsoft Teams, cu cel puţin 15 de minute înainte de ora de începere a probei orale de admitere- interviu vocațional.[7 iulie 2022] Admitere programe de studii universitare de masterat FCCIA 2022

În atenția candidaților la programele de studii universitare de masterat FCCIA (absolvenți de licență ai UTCB, în anul universitar curent 2021-2022): în cazul în care candidatul (absolvent al UTCB, serie curentă 2021-2022) nu dispune de documente solicitate pentru înscriere în platforma online https://admitere.utcb.ro/master/ (documente de studiu aflate in custodia universității: diploma de bacalaureat, adeverința de absolvire), înscrierea la admiterea pentru programele de master FCCIA 2022-2023, se va face prin completarea unei declarații pe proprie răspundere (disponibilă pentru descărcare în platforma de admitere). Declarația completata se va încărca în campurile destinate documentelor de studiu menționate mai sus.
Susținerea probei orale- interviu vocațional, în vederea admiterii la programele de master FCCIA 2022-2023, se va realiza în fața comisiei de admitere, prin comunicare electronică în timp real, în ambele sensuri, prin intermediul platformei digitale Microsoft Teams pusă la dispoziție de Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB).
Proba interviului vocațional va avea loc pentru toate programele universitare de masterat FCCIA, marți 12 iulie, de la orele 14.00, după cum urmează:
(1) Program de master „Inginerie structurală”link acces
(2) Programe de master „Tehnologia si managementul lucrărilor de construcții” și (3) „Managementul proiectelor în construcții”link acces
(4) Program de master „Dezvoltare urbană și regională”link acces
Pentru accesul la echipele online Microsoft Teams, candidații vor utiliza linkurile de acces specificate în dreptul fiecărei specializări.

Recomandăm conectarea la sistemul online Microsoft Teams, cu cel puţin 15 de minute înainte de ora de începere a probei orale de admitere- interviu vocațional.

Candidații se vor identifica cu cartea de identitate și se vor asigura că sistemul de comunicare este funcțional- audio și video.

Informații despre programele noastre de master pot fi regăsite aici https://civile.utcb.ro/vreau-sa-devin-student/studii-de-master/ .

Urmăriţi periodic actualizarea informaţiilor pe pagina de internet a facultăţii.

[21 februarie 2022] Metodologie pentru elaborarea și susținerea lucrării de disertație

Consiliul Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole (FCCIA) a aprobat în ședința din data de 18 februarie a.c. Metodologia pentru elaborarea și susținerea lucrării de disertație.
Obiectivul metodologiei constă în prezentarea aspectelor procedurale și tehnice, în vederea elaborării lucrării de disertaţie și sustinerii examenului de finalizare a studiilor la programele universitare de studii de masterat din Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole (FCCIA).
În subsidiar, metodologia are ca scop conformarea unitară a lucrărilor de disertație, din punctul de vedere al structurării elementelor constitutive și al prezentării grafice, pentru asigurarea standardelor de calitate, ale exigențelor privitoare la etica și integritatea academică.
Cadrul general de reglementare a procesului de finalizare a studiilor universitare de masterat (ciclul al II-lea de studii universitare) în Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB) poate fi consultat aici.

[25 ianuarie 2022] Finalizare studii sesiunea februarie 2022

Examenele pentru finalizarea studiilor de licență și de masterat la programele Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole (FCCIA), vor avea loc în perioada 14-18 februarie 2022. Candidații vor urma instrucțiunile prevăzute în metodologiile de finalizare a studiilor, disponibile aici.

***Crăciun cu bucurie***

Decanatul, corpul profesoral și administrativ al Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole urează studenților, partenerilor din industria de profil și tuturor celor ce ne-au fost alături și în acest an, Crăciun fericit, sănătate și un an nou rodnic și împlinit. La mulți ani!

Pe perioada vacanței studențești (20 decembrie 2021- 2 ianuarie 2022), secretariatul facultății nu va fi în activitate.

[25 noiembrie 2021] Lista temelor pentru elaborarea lucrărilor de licență și de disertație la FCCIA în AU 2021-2022

Lista temelor avizate în vederea elaborării lucrarilor de licență și de disertație în anul universitar 2021-2022 poate fi consultată aici.

[22 octombrie 2021] Încheierea actelor de studii pentru studenții anilor I- licență și master/AU 2021-2022

Încheierea actelor de studii (1-contractul de studii si 2-formularul de înscriere) pentru studenții anilor I- licență și master, care nu se pot prezenta fizic la secretariatul facultății, se poate face prin completarea acestui formular online. Prin completarea formularului solicitați (i) primirea prin e-mail la adresa instituțională de student, a formularelor digitale, și (ii) transmiterea în format fizic, tipărit, cu semnatură olografă, în 2 (două) exemplare, a (i) contractului de studii și (ii) a formularului de înscriere. Cele doua documente vor fi transmise apoi, prin servicii de curierat la adresa Bulevardul Lacul Tei 122-124, Sector 2- 020396, București, destinatar Universitatea Tehnică de Construcții București/Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole.
Dupa semnarea documentelor din partea UTCB, un exemplar vă va reveni Dumneavoastră.
Termen de completare a formularului: 27 octombrie 2021, orele 15.00
Termen de transmitere la UTCB-FCCIA a documentelor semnate olograf: 15 noiembrie 2021, orele 15.00.

Termenul de încheiere a actelor de studii de către studenți, la UTCB-FCCIA, este 15 noiembrie 2021.

[21 octombrie 2021]  Calendarul studentului la FCCIA/ AU 2021-2022

Calendarul studentului la FCCIA în anul universitar 2021-2022 poate fi consultat aici.

[8 octombrie 2021] Perfectarea actelor de studii 2021-2022 la FCCIA

Perfectarea actelor de studii pentru anul universitar 2021-2022 la FCCIA, se va realiza după următorul program. Pentru buna organizare a acestui proces important, vă rugăm să respectați strict calendarul comunicat.

[29 septembrie 2021] Student monitor Covid 19 FCCIA

În scopul eficientizării sistemului de monitorizare și acțiune în cazul infectării cu virusul SARS-CoV-2, studenții FCCIA aflați in această situație precum și studenții persoane-contact, vor semnala prin completarea acestui formular . Administrația universității vă va contacta ulterior pentru detalii.

Continuăm să studiem împreună în siguranță!

[24 septembrie 2021] Program orar FCCIA- semestrul I/ 2021-2022

Programul orar pentru desfășurarea activitaților didactice în semestrul I al anului universitar 2021-2022 la FCCIA, la programele de studii universitare de licență si de masterat, este disponibil aici .

[17 septembrie 2021] Începerea anului universitar 2021-2022

Senatul Universității Tehnice de Construcții București (UTCB), întrunit în ședință joi 16 septembrie a.c., a adoptat următoarea hotărare cu privire la începerea anului universitar 2021-2022. Detalii cu privire la cazarea studenților în campusul universității, cuantumul taxelor aferente anului universitar 2021-2022, precum și măsurile de protecție împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2, pot fi regăsite pe pagina de internet a universității https://utcb.ro/ .

Consultați periodic pagina de internet a UTCB și a FCCIA pentru actualizarea informațiilor.

[10 septembrie 2021] Premiile AICPS pentru cele mai bune lucrări de licență pentru anul 2021

Înscrierile la concurs se fac la AICPS, prin e-mail la adresa office@aicps.ro. Regulamentul concursului (Art.10.1.9) poate fi consultat accesând link-ul http://www.aicps.ro/media/content/2021-07/reguli-si-proceduri-de-functionare-aicps-aprobate-de-cc-30-iunie-2021_60ec1032ae8fd.pdf

[1 septembrie 2021] Sesiune extraordinară de examene anul IV-licență FCCIA

În baza hotărarii Consiliului de Administrație UTCB/1 septembrie 2021, a fost aprobată desfășurarea sesiunii extraordinare de examene pentru anul IV-licență, în ziua de luni 6 septembrie a.c. Participarea este deschisă numai studenților din anul IV-licență (CCIA, IEC si IUDR) care au o singură disciplină nepromovată pană la integralitate (prin examen, colocviu, proiect), aflați într-una din situațiile: (1)  au acumulat 3 prezente cu notă în anul universitar curent 2020-2021, sau (2) pot motiva prin documente justificative, o singură absență din cele trei date de examinare programate în anul universitar curent 2020-2021 (2 prezentări cu notă din totalul de trei prezentări), printr-o situație medicală sau personală. Termen de transmitere a cererii și a documentelor justificative (după caz): vineri 3 septembrie 2021 (corectură eroare de scriere), orele 10.00, la adresa de e-mail decanat.civile@utcb.ro. Toți studenții solicitanți completează formularul disponibil aici

[22 iulie 2021] Vacanță studențească de vară 2021 la FCCIA

Vacanța studențeasca de vară are loc în perioada 26 iulie- 23 august.  Calendarul sesiunii de examene de toamnă este disponibil aici  . Urăm tuturor studenților, membrilor corpului profesoral și administrativ, vacanță plăcută.

Calendarul admiterii în sesiunea iulie 2021 se desfășoară conform programării.

[17 iulie 2021] Depunere documente dosar admitere studii de master 

Duminică 18 iulie a.c. depunerea documentelor candidaților declarați eligibili la examenul de admitere pentru studii universitare de master în sesiunea iulie 2021 la Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (FCCIA), se va putea face în intervalul orar 9.00-12.00.

[7 iunie 2021] Organizarea examenului de disertaţie- sesiunea iunie 2021

Susţinerea examenului de disertaţie la toate programele de master din Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (FCCIA) va avea loc în perioada 14-18 iunie 2021 și se realizează în sistem online, prin platforma digitală Microsoft Teams. Detalii aici.

[28 aprilie 2021] Vacanța studențească de Paște 2021

Vacanța studențească de Paște va avea loc în perioada 30 aprilie- 4 mai 2021. Activitățile didactice online vor fi reluate miercuri 5 mai 2021.

[16 aprilie 2021] Examenul de competenta lingvistica, sesiunea iunie 2021

EXAMENUL DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ pentru studenţii din anul IV/2020-2021 se va susţine online în data de 17 iunie 2021, ora 10:00. Mai multe detalii aici.

[13 aprilie 2021] Examenul de competenta lingvistica, sesiunea iunie 2021

EXAMENUL DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ pentru studenţii din anul II/2020-2021 se va susţine online în data 25.05.2021 – Facultatea de Construcţii Civile Industriale şi Agricole (specializarea IMC, orele 8-10; CCIA II A, orele 16-18; CCIA II B +IUDR, orele 18-20). Mai multe detalii aici.

[29 martie 2021] Informare administrativă FCCIA

Ca urmare a confirmării unui caz de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în cadrul personalul secretariatului FCCIA, activitatea administrativă față-în-față se suspendă în zilele de 29, 30 și 31 martie a.c. Solicitările vor fi preluate exclusiv în regim online la adresele de e-mail secretariat.civile@utcb.ro și decanat.civile@utcb.ro urmând ca soluţionarea acestora să se realizeze după reluarea activităţii directe. Urmăriți periodic pagina de internet a facultății, pentru actualizarea informației.

[23 martie 2021] Studenți bursieri în semestrul al II-lea/2020-2021, programe de studii de licență si de master FCCIA

Lista studenților care beneficiază de acordarea de burse in semestrul al II-lea/2020-2021 a fost publicată și poate fi consultată aici.

[10 martie 2021] Activitatea Secretariatului FCCIA a fost reluată

Procesarea documentelor administrative și a solicitărilor este reluată cu efectiv redus și cu inevitabile întârzieri în soluționare. Vă mulțumim pentru înțelegere.

[7 martie 2021] Informare administrativă FCCIA

Ca urmare a confirmării unui caz de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în cadrul personalul secretariatului FCCIA, activitatea administrativă față-în-față se suspendă în zilele de 8 și 9 martie a.c. Solicitările vor fi preluate exclusiv în regim online la adresele de e-mail secretariat.civile@utcb.ro și decanat.civile@utcb.ro.

Dosarele pentru acordarea de burse de ajutor social în această perioadă vor fi depuse la intrarea în facultate sau trasmise prin serviciul de transport documente de la FAN Courier. Accesați https://www.selfawb.ro/ , generați un cont, chemați curierul și trimițeți coletul la adresa București, Bulevardul Lacul Tei 122-124, 020396, destinatar Universitatea Tehnică de Construcții București, Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole. Specificați cu claritate destinatarul, conținutul coletului și menționați că plata se face la destinatar. Solicitanții se vor asigura că dosarul este complet și transmis în termen.

Urmăriți periodic pagina de internet a facultății, pentru actualizarea informației.

[12 februarie 2021] Program orar FCCIA- semestrul al II-lea/ 2020-2021

Programul orar pentru desfășurarea activității in semestrul al II-lea/2020-2021, este disponibil aici. Urăm mult succes studenților, corpului profesoral si administrativ.

[25 ianuarie 2021] Exprimarea preferinței studenților pentru studiul disciplinelor opționale în semestrul al II-lea, anul universitar 2020-2021

Exprimarea preferinței pentru studiul unei anumite discipline din pachetul de discipline opționale în cadrul programelor de studii și specializări la Facultatea de Construcții Civile, Industriale si Agricole (FCCIA), in semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, se realizează aici.

[15 ianuarie 2021] Programarea sesiunii de examene ianuarie-februarie 2021

Programarea sesiunii de examene este disponibilă aici.

Decanatul, corpul profesoral și administrativ al Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole urează studenților, partenerilor din industria de profil și tuturor celor ce ne-au fost alături și în acest an, Crăciun fericit, sănătate și un an nou rodnic și împlinit. La mulți ani!

Pe perioada vacanței studențești (21 decembrie 2020- 3 ianuarie 2021), secretariatul facultății nu va fi în activitate.

[6 decembrie 2020] Suspendarea activității directe de secretariat, luni 7 decembrie 2020

În urma desfășurării scrutinului din data de 6 decembrie a.c., în clădirea Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole se vor efectua activități de dezinfecție și nebulizare. Prin urmare, luni 7 decembrie 2020, activitatea directă de secretariat va fi suspendată, serviciile furnizate de către personalul secretariatului facultății fiind operate în sistem on-line.

[26 noiembrie 2020]: Termen extins pentru depunerea dosarelor de bursă privată de studiu CNTEE Transelectrica SA  

Termenul de depunere a dosarelor, în vederea acordării unei burse de studiu pentru studenții anilor III și IV ai Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole (FCCIA)- specializarea Construcții Civile, Industriale și Agricole, prin amabilitatea CNTEE Transelectrica SA, este 10 decembrie 2020. Detalii aici .

[23 noiembrie 2020] Earthquake Engineering Research Institute (EERI)- Student Seismic Design Competition 2021

UTCB Seismic Design Student Chapter anunță deschiderea înscrierilor pentru o noua ediție a concursului internațional de inginerie seismică organizat de Earthquake Engineering Research Institute (EERI)- Student Chapter https://slc.eeri.org/2021-sdc/. Detalii aici .

[23 noiembrie 2020] Finalizare studii FCCIA 2020-2021

Lista temelor pentru elaborarea proiectului de diplomă sau a lucrării de disertație la FCCIA în anul universitar 2020-2021, precum și cadrul organizatoric al procesului de finalizare a studiilor, pot fi consultate aici.

[16 noiembrie 2020] Bursă privată de studiu acordată de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  Transelectrica SA

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA organizează în intervalul 13 noiembrie – 27 noiembrie 2020 procesul de selecție în vederea acordării unei burse de studiu pentru studenții anilor III și IV ai Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole (FCCIA)- specializarea Construcții civile, Industriale și Agricole.

Toate detaliile aici.

[16 noiembrie 2020] Actualizarea situației studenților bursieri in semestrul I/2020-2021

În urma recalculării fondului de burse, lista studenților beneficiari  poate fi consultată aici.

[11 noiembrie 2020] Încheierea actelor de studii pentru studenții anilor I- licență și master

Încheierea actelor de studii (1-contractul de studii si 2-formularul de înscriere) pentru studenții anilor I- licență și master, se poate face prin (i) prezența fizică la sediul Facultății de Construcții Civile, Industriale si Agricole (FCCIA), zilnic între orele 10.00 și 15.00 de luni pana vineri, cu respectarea prevederilor legale în vigoare , sau (ii) prin trasmiterea prin poștă a documentelor semnate olograf (în doua exemplare).

Pentru transmiterea prin poștă, cele doua documente se vor transmite prin serviciul de transport documente de la FAN Courier, gratuit pentru toți studenții. Accesați https://www.selfawb.ro/ , generați un cont, chemați curierul și trimițeți coletul la adresa București, Bulevardul Lacul Tei 122-124, destinatar Universitatea Tehnică de Construcții București – Rectorat UTCB. Specificați cu claritate destinatarul, conținutul coletului și menționati că plata se face la destinatar. Dupa semnarea documentelor din partea UTCB, un exemplar vă va reveni Dumneavoastră.
Pentru transmiterea pe cale poștală, studenții anilor I- licență și master vor completa formularul de înscriere publicat in grupul oficial al studentilor FCCIA, prin platforma digitală Microsoft Teams și vor urma instrucțiunile subsecvente.

Termen de completare a formularului online: 15 noiembrie 2020, orele 23.45
Termen de transmitere la UTCB a documentelor semnate olograf: 23 noiembrie 2020 (indiferent de modalitatea de perfectare, fizic sau poștal).

[10 noiembrie 2020] Vizarea carnetelor de student si a legitimațiilor de transport 2020-2021 ale studenților anilor II, III și IV- licență si anul II-master

Studenții anilor II, III și IV – Licență și ai anului II – Master se pot prezenta la secretariatul facultății, zilnic în intervalul orar 10.00 – 15.00, pentru vizarea carnetului de student și a legitimației de transport, precum și pentru completarea actului adițional la contractul de studii în cazul studenților plătitori de taxă  (dacă este cazul).

Perfectarea documentelor studenților se va realiza cu respectarea strictă a reglementărilor în vigoare, în vederea prevenirii răspăndirii transmiterii virusului SARS-CoV-2 (detalii aici)

Studenții anilor I- Licență si Master vor urma instrucțiunile transmise ulterior.

[5 noiembrie 2020] Examen de competență lingvistică FCCIA

Examenul de competență lingvistică se va desfășura în data de 14 noiembrie 2020. Detalii aici.

[4 noiembrie 2020] Studenți bursieri in semestrul I/2020-2021, programe de studii de licență si de master FCCIA

Lista studenților care beneficiază de acordarea de burse in semestrul I/2020-2021 a fost publicată și poate fi consultată aici.

[3 noiembrie 2020] Cursuri de specializare și perfecționare

Facultatea de Construcții Civile, Industriale si Agricole (FCCIA) și Facultatea de Inginerie a Instalațiilor (FII) organizeaza in perioada 17 noiembrie 2020 – 20 decembrie 2020 cursuri de specializare si perfecționare. Detalii aici.

[21 octombrie 2020] Rezultatele concursului de admitere- studii universitare de licență la Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole. Actualizare.

Rezultatele concursului de admitere- candidați admiși la studii universitare de licență au fost publicate și pot fi consultate aici.

[19 octombrie 2020] Restricționarea accesului public în Facultatea de Construcții Civile, Industriale si Agricole (FCCIA)

Ca urmare a evoluției nefavorabile a crizei epidemiologice generată de virusul SARS-CoV2, începând de marți 20 octombrie 2020, accesul la serviciile administrative în Facultatea de Construcții Civile, Industriale si Agricole (FCCIA) este restricționat publicului.

Pentru obținerea diferitelor documente de interes în această perioadă, solicitanții vor urma strict fluxul comunicațional disponibil aici .

Transmiterea documentelor: studenții vor utiliza

(i)  serviciul de transport documente și vor urma instrucțiunile subsecvente. Serviciul de transport documente de la FAN Courier este gratuit pentru toți studenții care doresc trimiterea fotografiilor pentru carnetul de student, a declarațiilor pentru obținerea burselor de performanță, merit și speciale semnate olograf. Accesați https://www.selfawb.ro/ , generați un cont, chemați curierul și trimițeți coletul la adresa Bulevardul Lacul Tei 122-124, destinatar Universitatea Tehnică de Construcții București – Rectorat UTCB; specificați că plata se face la destinatar,

sau

(ii) documentele pot fi depuse în cutia poștală amplasată în exteriorul clădirii facultății, în plic închis cu înscrierea clară a numelui și a prenumelui, a anului de studiu și a specializării urmate.

Eliberarea documentelor: studenții vor fi notificați de către secretariat, în legătura cu calendarul de eliberare și de preluare a documentelor.

Analiza si preluarea dosarelor studenților in vederea acordării bursei sociale se va realiza în continuare, în condiții stricte de siguranță sanitară, cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare, la parterul clădirii facultății.

Plata taxelor se realizează conform sistemului descris aici.

Administrația facultății depune toate eforturile pentru minimizarea impactului negativ asupra activității zilnice si mulțumeste tuturor pentru înțelegere.

Vă invităm să consultați periodic pagina de internet a universității https://utcb.ro/ și pagina de internet facultății, pentru actualizarea informației.

În cadrul consorțiului EU-CONEXUS  a fost lansat primul apel pentru candidaturi la cursurile propuse studenților la specializări secundare (minor). Detalii aici.

[16 octombrie 2020] Studenți eligibili pentru acordarea bursei de merit în semestrul I/2020-2021, programe de studii de licență si de master 

Situația studenților eligibili pentru acordarea bursei de merit în semestrul I/2020-2021, la programele de studii de licență si de master poate fi consultată aici.

[10 octombrie 2020] Măsuri de protecție împotriva contaminării cu virusul SARS-COV2 (COVID 19)

Măsurile luate de Facultatea de Construcții Civile, Industriale si Agricole (FCCIA) sunt parte integrantă a politicii sanitare a universității și pot fi consultate aici. Vă invităm să consultați periodic pagina de internet a universității , pentru actualizarea informației, în funcție de evoluția epidemiologică.

[8 octombrie 2020] Recunoaștere IPMA a programului de master FCCIA- Managementul proiectelor în construcții

Programul Masteral Managementul Proiectelor în Construcții desfășurat în cadrul U.T.C.B. este singurul program din țară recunoscut internațional de către International Project Management Association (IPMA) (www.ipma.world/consultants-trainers). Detalii aici.

[25 septembrie 2020] Deschiderea anului universitar 2020-2021. Cuvânt de bun venit.

Dragi studenţi,

Dragi membri ai corpului profesoral,

Dragi membri ai administraţiei facultăţii,

Ne aflăm la începutul unui nou an universitar, din îndelungata viață a şcolii noastre. Ca instituţie de învăţământ superior, servim societatea la cel mai înalt nivel de implicare şi de responsabilitate socială, odată cu înfiinţarea Şcolii de Poduri şi Şosele, în anul 1851.

Începutul de an universitar astăzi, pune în faţa întregii comunităţii academice, provocări cu caracter de noutate şi ne îndeamnă la găsirea soluţiilor pentru ca şcoala de construcţii să continue să îşi îndeplinească misiunea.

Invităm comunitatea studenţilor, corpul profesoral şi administrativ al facultăţii noastre, la deschiderea oficială a anului universitar. O discuţie introductivă, exploratorie, despre facultate, despre structura anului universitar și a sistemului de educaţie, despre facilităţi de studiu şi de dezvoltare extracurriculara, despre viaţa studenţească şi despre viitor. Numai împreună putem oferi un răspuns adecvat, provocărilor actuale.

Vă așteptăm luni 28 septembrie, de la orele 17.30 în transmisiune directă prin platforma digitală Microsoft Teams Live Events.