Concurs profesional pentru studenți „Prima Development”

9 iunie 2021

Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole și compania Prima Development Group organizează în comun un concurs profesional pentru studenți. Tema concursului vizează proiectarea și execuția clădirilor rezidențiale colective. Regulamentul concursului se regăsește mai jos. Dacă doriți să participați, urmăriți această pagină, pentru amănunte.

Regulamentul concursului 

(1) Concursul profesional „Prima Development” este organizat de către Universitatea Tehnică de Construcții București prin Facultatea de Construcții, Civile, Industriale și Agricole, în calitate de instituție de învățământ superior, și Prima Development Group, în calitate de sponsor.
(2) Obiectul concursului îl constituie elaborarea de către echipe de studenți a unui studiu privind de proiectarea și construirea clădirilor rezidențiale.
(3) Tema studiului se stabilește de comun acord de către organizatori, în fiecare an universitar.
(4) Concursul se adresează studenților înmatriculați la programele de studii universitare de licență de la Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole, Facultatea de Inginerie in Limbi Străine și Facultatea de Inginerie a Instalațiilor – UTCB.
(5) Participarea la concurs se face în echipe de câte trei studenți care se constituie la libera opțiune a acestora.
(6) Calendarul concursului se stabilește la începutul fiecărui an universitar de comun acord de către organizatori.
(7) Raportul de studiu se depune electronic, în format PDF prin transmitere prin email.
(8) Evaluarea rapoartelor de studii depuse sa face de către o comisie de evaluare, după data limită de depunere a acestora.
(9) Comisia de evaluare este compusă din trei specialiști: doua cadre didactice de la UTCB și un reprezentat al Prima Development Group.
(10) Cele mai bune cinci studii se susțin oral în fata comisiei de evaluare.
(11) Data susținerii orale se stabilește de către comisia de evaluare, în termen de maximum 10 zile de la depunerea studiilor.
(12) Comisia de evaluare publică online lista echipelor calificate pentru susținere orală cu minimum 1 zi înainte de susținerea orală.
(13) În urma susținerii orale, comisia de evaluare stabilește cel mai bun studiu și echipa câștigătoare.
(14) Bursa de performanță este asigurată de către sponsorul concursului profesional Prima Development Group.
(15) Bursa de performanță se acordă echipei care a elaborat cel mai bun studiu.
(16) Cuantumul total bursei se împarte în mod egal între studenți echipei câștigătoare.

 

Date privind concursul profesional „Prima Development”
în anul universitar 2020-2021

(1) Tema studiului este „Condiționări specifice în proiectarea și construcția proiectelor de construcții rezidențiale colective”.
(2) Componența comisiei de evaluare este: Adrian Stoichină – Chief Operations Officer la Prima Development Grup, Mădălina Stoian – Prorector al UTCB și Viorel Popa – cadru didactic organizator (UTCB).
(3) Înscrierea la concurs se face prin transmiterea unui email privind intenția de participare la adresa concurs@primadevelopment.ro în care se menționează numele studenților din echipă, programul de studii și anul în care aceștia sunt înmatriculați în anul universitar curent și adresele de email instituționale (utcb.ro).
(4) Data limită de înscriere la concurs este 30 iunie 2021.
(5) Data depunerii raportului de studiu este 14 iulie 2021.
(6) Data susținerii orale este 20 iulie 2021.
(7) Cuantumul total al bursei este 2400 euro, care se acordă într-o singură tranșă.
(8) Raportul de studiu se transmite la adresa concurs@primadevelopment.ro .
(9) Susținerea orală se face în sistem on-line pe platforma Microsoft Teams, echipa PrimaDevelopment.
(10) Studiul trebuie să conțină informații privind:
a) Tendințele pieței imobiliare în privința clădirilor rezidențiale colective – cerințe specifice, evoluție, tendințe
b) Soluții de arhitectură și soluții structurale in proiectarea clădirilor rezidențiale colective
c) Sustenabilitatea clădirilor rezidențiale colective
d) Tehnologii de execuție si proceduri de lucru specifice clădirilor rezidențiale colective; Principalele provocări în construcția clădirilor rezidențiale colective raportat la alte tipuri de clădiri;
e) Condiționări legate de interacțiunea funcțiune-structură-instalații în ceea ce privește proiectarea și construcția clădirilor rezidențiale colective
f) Idei și soluții noi pentru reducerea acestor condiționări și armonizarea interacțiunii in proiectarea și construcția clădirilor rezidențiale colective
(11) Raportul de studiu se pregătește în format docx astfel:
a) format pagină – A4;
b) margini de 2,54 cm pe toate laturile;
c) stil paragraf cu font Times New Roman de 12, spațiu între linii de 1,5 linii, titluri cu font Times New Roman de 12 bold cu numerotare de tipul 1, 1.1, 1.1.1;
d) denumiri figuri sau tabele cu font Times New Roman de 10 pt, bold, numerotare de tipul 1, 2, 3… ;
e) dimensiune minimă raport – 7 pagini;
f) dimensiune maximă raport – 15 pagini;
g) redactare în limba română cu diacritice;
h) se include un capitol de referințe, referințele propriu-zise se introduc în text de fiecare dată când este cazul.
(12) Prezentarea pentru susținere orală se pregătește în format pptx utilizând formatul din manualul de identitate vizuală a UTCB.
(13) La alegerea echipei elaboratoare, raportul de studiu și prezentarea pentru susținere orală pot fi redactate în limba română sau în limba engleză. Susținerea orală se face în limba în care este redactat raportul.
(14) Punctajul privind raportul de studiu se acordă de către comisia de evaluare astfel:
a) completitudinea și acuratețea informațiilor 15%
b) identificarea condiționărilor 15%
c) creativitate în prezentare, idei și soluții 30%
d) pragmatismul soluțiilor, ideilor 15%
e) capacitatea de sinteză 10%
f) modul de prezentare 15%

Întrebări privind concursul se transmit prin e-mail la adresa concurs@primadevelopment.ro.